Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Δεκεμβρίου 2015

Δεκέμβριος 2014

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 19,2°C και σημειώθηκε στις 15:13 την 1η ημέρα.

22,6°C την 17η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν -0,2°C και σημειώθηκε στις 18:57 την 31η ημέρα.

-0,8°C την 28η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 9,7°C και σημειώθηκε στις 21:06 την 10η ημέρα.

14,9°C την 3η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 3,7°C και σημειώθηκε στις 00:07 την 31η ημέρα.

4,1°C την 31η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 15,7°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

16,6°C την 23η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 2,4°C και σημειώθηκε την 11η ημέρα.

2,6C την 12η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 8,5°C.

10,6C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 3,6mm/hr και σημειώθηκε στις 11:45 την 11η ημέρα.

50.4mm/hr την 6η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1,8mm και σημειώθηκε στις 02:06 την 12η ημέρα.

16,2mm/hr την 6η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 11,1mm.

47,5mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 6,6mm και σημειώθηκε την 12η ημέρα.

48,9mm την 8η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Δεκέμβριο 5(0,2mm) 2(2,0mm) 0(20mm).

18134

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 2 συνεχής ημέρες.

7 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 18 συνεχής ημέρες.

8 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 47,9km/h και σημειώθηκε στις 15:52 την 30η ημέρα.

54km/hr την 2η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ηταν 24,3km/h και σημειώθηκε στις 21:48 την 30η ημέρα.

23,8km/hr την 21η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον Δεκέμβριο ήταν 3,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,2km/h την 17η ημέρα.

3,4-13,3km/h την 31η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο η ΔυτικήΒόρειοδυτική (WNW).

ΔυτικήΒόρειοδυτική WNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 246,5km και σημειώθηκε την 30η ημέρα.

320,2km την 31η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1038,8hPa και σημειώθηκε στις 10:47 την 5η ημέρα.

1031,4hPa την 22η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1022,8hPa και σημειώθηκε στις 15:11 την 29η ημέρα.

1009,9hPa την 29η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 08:19 την 12η ημέρα.

98% την 8η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 39% και σημειώθηκε στις 14:51 την 1η ημέρα.

44% την 22η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά