Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Οκτωβρίου 2016

Οκτώβριος 2015

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 31,4°C και σημειώθηκε στις 15:05 την 3η ημέρα.

27,7°C την 7η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9,1°C και σημειώθηκε στις 23:58 την 31η ημέρα.

9°C την 28η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 18,3°C και σημειώθηκε στις 23:58 την 12η ημέρα.

18,3°C την 11η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 15,2°C και σημειώθηκε στις 00:00 την 31η ημέρα.

15,9°C την 24η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 16,6°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

13,5°C την 4η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 2,7°C και σημειώθηκε την 28η ημέρα.

2,1°C την 24η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 18,1°C.

17,7°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 25,2mm/hr και σημειώθηκε στις 11:36 την 22η ημέρα.

151,2mm/hr την 11η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9,3mm και σημειώθηκε στις 09:55 την 7η ημέρα.

90mm/hr την 11η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 31,5mm.

208,5mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 14,7mm και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

92,4mm την 11η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Οκτώβριο 5(0,2mm) 3(2,0mm) 0(20mm).

863

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 2 συνεχής ημέρες.

4 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 10 συνεχής ημέρες.

9 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 45,4km/h και σημειώθηκε στις 23:25 την 17η ημέρα.

58,7km/hr την 11η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ηταν 21,7km/h και σημειώθηκε στις 16:16 την 24η ημέρα.

19,8km/hr την 31η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 4,2km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 9,5km/h την 18η ημέρα.

4,6-10,2km/h την 31η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο η Βόρεια).

ΒόρειαΒόρειοδυτική ΝNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 228,3km και σημειώθηκε την 18η ημέρα.

233,4km την 24η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1030,4hPa και σημειώθηκε στις 10:57 την 29η ημέρα.

1002,6hPa την 22η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1007,7hPa και σημειώθηκε στις 04:07 την 12η ημέρα.

1005,5hPa την 21η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 23:56 την 7η ημέρα.

98% την 11η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 20% και σημειώθηκε στις 13:59 την 1η ημέρα.

24% την 11η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά