Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Φεβρουαρίου 2015

Φεβρουάριος 2014

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 20,9°C και σημειώθηκε στις 12:25 την 1η ημέρα.

22,6°C την 17η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν -2,1°C και σημειώθηκε στις 06:13 την 20η ημέρα.

1,7°C την 6η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 14,3°C και σημειώθηκε στις 22:19 την 1η ημέρα.

10,7°C την 22η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 4,2°C και σημειώθηκε στις 13:45 την 18η ημέρα.

8,7°C την 1η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 14,9°C και σημειώθηκε την 20η ημέρα.

19,4°C την 17η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 2,7°C και σημειώθηκε την 12η ημέρα.

2C την 1η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 8,4°C.

11C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 36mm/hr και σημειώθηκε στις 13:32 την 6η ημέρα.

7,2mm/hr την 6η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 7,8mm και σημειώθηκε στις 17:37 την 26η ημέρα.

3,3mm/hr την 6η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 65,1mm.

15,9mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 19,5mm και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

9mm την 6η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Φεβρουάριο 13(0,2mm) 8(2,0mm) 0(20mm).

720

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 7 συνεχής ημέρες.

4 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 5 συνεχής ημέρες.

10 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 54km/h και σημειώθηκε στις 12:01 την 1η ημέρα.

37,8km/hr την 2η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ηταν 27,9km/h και σημειώθηκε στις 09:13 την 18η ημέρα.

19,9km/hr την 3η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 6km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 15km/h την 10η ημέρα.

3,9-12,3km/h την 3η ημερ

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο η Βόρειοδυτική (NW).

ΒόρειοΒόρειοΔυτική

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 359,4km και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

293,4km την 3η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1033,3hPa και σημειώθηκε στις 09:09 την 20η ημέρα.

1028,9hPa την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 992,7hPa και σημειώθηκε στις 07:24 την 1η ημέρα.

1007,7hPa την 14η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 00:00 την 27η ημέρα.

97% την 22η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 25% και σημειώθηκε στις 16:37 την 20 ημέρα.

27% την 20η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά