Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαρτίου 2013

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 23,9°C και σημειώθηκε στις 14:59 την 11η ημέρα.

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1,0°C και σημειώθηκε στις 07:08 την 6η ημέρα.

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 12,6°C και σημειώθηκε στις 01:13 την 21η ημέρα.

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 11,3°C και σημειώθηκε στις 11:43 την 16η ημέρα.

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 18°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 3,6°C και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 12,7°C.

Η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 8ημέρες κάτω των 5°C.

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 10,8mm και σημειώθηκε στις 21:02 την 14η ημέρα.

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Μάρτιο ήταν 4,8mm και σημειώθηκε στις 07:37 την 3η ημέρα.

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 36mm.

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 22,2mm και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Μάρτιο 10(≥0,2mm) 4(≥2,0mm) 1(≥20mm).

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Μάρτιο ήταν 3 συνεχής ημέρες.

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 6 συνεχής ημέρες.

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 61,2km/h σημειώθηκε στις 19:01 την 14η ημέρα.

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ηταν 24,5km/h και σημειώθηκε στις 15:31 την 3η ημέρα.

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 5km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,3km/h την 22η ημέρα.

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Μάρτιο η Δυτική.

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 243,7km και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1031,7hPa και σημειώθηκε στις 22:10 την 5η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 990,5hPa και σημειώθηκε στις 18:30 την 14η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 08:21 την 3η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 13% και σημειώθηκε στις 14:37 την 24η ημέρα.

Ημέρες με χιονόπτωση για τον μήνα Μάρτιο (0).

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά