Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Φεβρουαρίου 2020

Φεβρουάριος 2019

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 21°C και σημειώθηκε στις 13:33 την 26η ημέρα.

19,7°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν -1,5°C και σημειώθηκε στις 04:32 την 6η ημέρα.

0,9°C την 10η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 10,9°C και σημειώθηκε στις 07:29 την 12η ημέρα.

10,5°C την 4η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 6°C και σημειώθηκε στις 00:00 την 6η ημέρα.

4°C την 24η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 18,2°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

18,1°C την 20η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1,5°C και σημειώθηκε την 15η ημέρα.

2,2°C την 24η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 10,1°C.

8,8°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 11,2°C και σημειώθηκε στις 03:30 την 15η ημέρα

11,8°C την 4η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν -10,1°C και σημειώθηκε στις 15:40 την 18η ημέρα

-2,7°C την 14η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 19,1°C και σημειώθηκε στις 13:31 την 4η ημέρα

18,6°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν -4,8°C και σημειώθηκε στις 06:00 την 9η ημέρα

-2,3°C την 23η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 21°C και σημειώθηκε στις 13:33 την 6η ημέρα

19,7°C την 3η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν -3,6°C και σημειώθηκε στις 05:59 την 9η ημέρα

-1,3°C την 24η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 14,4mm/hr και σημειώθηκε στις 09:48 την 5η ημέρα.

57,6mm/hr την 6η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 4,8mm και σημειώθηκε στις 10:25 την 6η ημέρα.

9mm/hr την 6η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 20,1mm και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

37,2mm την 6η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 66,3mm.

103,8mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Φεβρουάριο 10(0,2mm) 7(2,0mm) 1(20mm).

14 – 8 – 2

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 4 συνεχείς ημέρες.

5 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 6 συνεχείς ημέρες.

6 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 63,6km/h και σημειώθηκε στις 15:30 την 5η ημέρα.

49km/hr την 13η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ηταν 33,3km/h και σημειώθηκε στις 14:58 την 5η ημέρα.

22,4km/hr την 23η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 6,4km/h με υψηλότερο μέσο όρο 11,4km/h την 29η ημέρα.

5,4-11,9km/h την 14η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο η Δυτική-Βόρειοδυτικη (WNW).

Βόρειοδυτική NW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 303km και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

285,7km την 14η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1035,1hPa και σημειώθηκε στις 11:10 την 17η ημέρα.

1028,5hPa την 24η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Φεβρουάριο ήταν 989,6hPa και σημειώθηκε στις 09:23 την 5η ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

1006,7hPa την 6η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 03:20 την 15η ημέρα.

95% την 7η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 15% και σημειώθηκε στις 15:40 την 18η ημέρα.

29% την 19η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά