Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Σεπτεμβρίου 2022

Σεπτέμβριος 2021

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 35,5°C και σημειώθηκε στις 15:14 την 10η ημέρα.

37,7°C την 19η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 10°C και σημειώθηκε στις 06:50 την 25η ημέρα.

9,8°C την 24η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 23,1°C και σημειώθηκε στις 07:07 την 11η ημέρα.

23°C την 18η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 20,8°C και σημειώθηκε στις 14:50 την 22η ημέρα.

21,6°C την 8η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 17,8°C και σημειώθηκε την 26η ημέρα.

18,3°C την 25η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 6,5°C και σημειώθηκε την 5η ημέρα.

3,9°C την 9η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 23,4°C.

23

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 22,8°C και σημειώθηκε στις 13:42 την 2η ημέρa

20,1°C την 1η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν -6,9°C και σημειώθηκε στις 17:54 την 14η ημέρα

-4,6°C την 25η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 36,3°C και σημειώθηκε στις 15:54 την 17η ημέρα

35,3°C την 18η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 10°C και σημειώθηκε στις 06:50 την 25η ημέρα

8,6°C την 24η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 35,7°C και σημειώθηκε στις 17:22 την 10η ημέρα

35,2°C την 18η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 10°C και σημειώθηκε στις 06:50 την 25η ημέρα

9,8°C την 24η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 32,4mm/hr και σημειώθηκε στις 07:18 την 5η ημέρα.

10,8mm/hr την 9η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 7,5mm και σημειώθηκε στις 08:06 την 5η ημέρα.

1,8mm/hr την 23η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 7,8mm και σημειώθηκε την 5η ημέρα.

5,4mm την 23η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 15,6mm.

14,4mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Σεπτέμβριο 4(0,2mm) 3(2,0mm) 0(20mm).

3 30

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 2 συνεχείς ημέρες.

2 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 14 συνεχείς ημέρες.

12 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 54,6km/h και σημειώθηκε στις 15:13 την 7η ημέρα.

54,6km/hr την 7η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ηταν 25,1km/h και σημειώθηκε στις 13:20 την 6η ημέρα.

24,8km/hr την 7η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 5,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο 11,9km/h την 6η ημέρα.

6-13,5km/h την 7η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο η ΒόρειαΒόρειοδυτική NNW.

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 284,5km και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

322,7km την 7η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1020,4hPa και σημειώθηκε στις 21:57 την 5η ημέρα.

1020,9hPa την 26η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1003,1hPa και σημειώθηκε στις 17:12 την 17η ημέρα.

1008,6hPa την 20η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 92% και σημειώθηκε στις 12:51 την 3η ημέρα.

99% την 8η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 9% και σημειώθηκε στις 16:41 την 14η ημέρα.

9% την 19η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά