Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Δεκεμβρίου 2018

Δεκέμβριος 2017

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 19°C και σημειώθηκε στις 14:11 την 15η ημέρα.

21,8C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν -0,5°C και σημειώθηκε στις 07:58 την 8η ημέρα.

-0,2°C την 7η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 9,1°C και σημειώθηκε στις 23:51 την 16η ημέρα.

17,8°C την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 6°C και σημειώθηκε στις 15:10 την 13η ημέρα.

3,3°C την 22η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 17,9°C και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

16,4°C την 7η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 2,1°C και σημειώθηκε την 19η ημέρα.

2,5°C την 20η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 8,6°C.

10,7°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 14°C και σημειώθηκε στις 02:40 την 3η ημέρα

17,4°C την 17η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν -3,3°C και σημειώθηκε στις 17:23 την 12η ημέρα

-1,5°C την 7η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 17,5°C και σημειώθηκε στις 14:10 την 9η ημέρα

22,5°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν -3°C και σημειώθηκε στις 07:58 την 8η ημέρα

-2,5°C την 7η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 19°C και σημειώθηκε στις 14:11 την 15η ημέρα

21,8°C την 3η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν-0,5°C και σημειώθηκε στις 07:58 την 8η ημέρα

-2,8°C την 22η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 18mm/hr και σημειώθηκε στις 01:55 την 18η ημέρα.

14,4mm/hr την 22η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 9,6mm και σημειώθηκε στις 01:56 την 18η ημέρα.

7,8mm/hr την 22η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 21,3mm και σημειώθηκε την 18η ημέρα.

86,7mm την 22η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 86,7mm.

130,2

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Δεκέμβριο 14(0,2mm) 8(2,0mm) 2(20mm).

732

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 5 συνεχείς ημέρες.

4 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 5 συνεχείς ημέρες.

16 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 43,9km/h και σημειώθηκε στις 08:34 την 25η ημέρα.

49km/hr την 28η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ηταν 22,9km/h και σημειώθηκε στις 02:31 την 18η ημέρα.

20,7km/hr την 23η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 3,4km/h με υψηλότερο μέσο όρο 8,9km/h την 25η ημέρα.

4,5 – 9,5km/h την 1η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο η Δυτική-Βόρειοδυτική (WNW).

Δυτική-Νότιοδυτική WSW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 214,5km και σημειώθηκε την 25η ημέρα.

219,4km την 1η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1029,9hPa και σημειώθηκε στις 10:31 την 21η ημέρα.

1030,4hPa την 6η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1003,7hPa και σημειώθηκε στις 12:11 την 10η ημέρα.

1004,3hPa την 29η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 23:27 την 14η ημέρα.

98% την 22η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 39% και σημειώθηκε στις 15:23 την 12η ημέρα.

29% την 10η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά