Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαΐου 2017

Mάϊος 2016

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 35,2°C και σημειώθηκε στις 17:16 την 13η ημέρα.

35,2°C την 31η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 8,6°C και σημειώθηκε στις 06:26 την 20η ημέρα.

8,7°C την 7η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 19,2°C και σημειώθηκε στις 06:44 την 14η ημέρα.

19,1°C την 15η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 15,7°C και σημειώθηκε στις 22:00 την 18η ημέρα.

19,1°C την 5η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 18,2°C και σημειώθηκε την 13η ημέρα.

17,5°C την 29η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 2,3°C και σημειώθηκε την 18η ημέρα.

5,7°C την 22η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 20,1°C.

20°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 50,4mm/hr και σημειώθηκε στις 00:42 την 22η ημέρα.

43,2mm/hr την 22η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Mάϊο ήταν 21,9mm και σημειώθηκε στις 01:07 την 22η ημέρα.

5,4mm/hr την 22η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Mάϊο ήταν 205,5mm.

18,3mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Mάϊο ήταν 52,8mm και σημειώθηκε την 18η ημέρα.

6mm την 22η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Mάϊο 9(0,2mm) 6(2,0mm) 5(20mm).

730

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Mάϊο ήταν 3 συνεχής ημέρες.

4 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 16 συνεχής ημέρες.

14 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 42,8km/h και σημειώθηκε στις 19:43 την 7η ημέρα.

45,4km/hr την 2η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Mάϊο ηταν 23,4km/h και σημειώθηκε στις 19:01 την 21η ημέρα.

25,2km/hr την 2η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 4,5km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 8,9km/h την 29η ημέρα.

5,2-9,5km/h την 21η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Mάϊο η Βόρεια).

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 274,4km και σημειώθηκε την 31η ημέρα.

190,2km την 22η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 1022,4hPa και σημειώθηκε στις 09:02 την 16η ημέρα.

1018,1hPa την 9η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 1003,1hPa και σημειώθηκε στις 12:35 την 9η ημέρα.

1000,3hPa την 13η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 02:05 την 18η ημέρα.

96% την 22η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 13% και σημειώθηκε στις 17:51 την 8η ημέρα.

17% την 16η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά