Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Οκτωβρίου 2013

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 29,2°C και σημειώθηκε στις 13:28 την 11η ημέρα.

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 6,8°C και σημειώθηκε στις 04:07 την 6η ημέρα.

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 17,8°C και σημειώθηκε στις 05:33 την 1η ημέρα.

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 13,8°C και σημειώθηκε στις 03:42 την 4η ημέρα.

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 17,1°C και σημειώθηκε την 29η ημέρα.

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 2,5°C και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 16,8°C.

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 8 ημέρες άνω των 25°C και η ελάχιστη 11 ημέρες κάτω των 10°C.

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 75,6mm/hr και σημειώθηκε στις 03:30 την 1η ημέρα.

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 22,8mm και σημειώθηκε στις 03:34 την 1η ημέρα.

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 44,1mm.

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 27,6mm και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Οκτώβριο 7(≥0,2mm) 5(≥2,0mm) 1(≥20mm).

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 14 συνεχής ημέρες.

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 50km/h και σημειώθηκε στις 15:14 την 17η ημέρα.

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ηταν 23,1km/h και σημειώθηκε στις 01:20 την 1η ημέρα.

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον Οκτώβριο ήταν 4,2km/h με υψηλότερο μέσο όρο 9,2km/h την 17η ημέρα.

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο η ΒόρειαΒορειοδυτική.

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 216,6km και σημειώθηκε την 2η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Οκτώβριο ήταν 1031,1hPa και σημειώθηκε στις 10:42 την 20η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Οκτώβριο ήταν 999,9hPa και σημειώθηκε στις 16:56 την 1η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 08:37 την 1η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 26% και σημειώθηκε στις 16:04 την 26η ημέρα.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά