Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Οκτωβρίου 2021

Οκτώβριος 2020

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 26,6°C και σημειώθηκε στις 15:30 την 11η ημέρα.

33,2°C την 7η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9°C και σημειώθηκε στις 07:25 την 21η ημέρα.

9,8°C την 24η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 17,5°C και σημειώθηκε στις 07:12 την 1η ημέρα.

18,8°C την 5η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 16,4°C και σημειώθηκε στις 15:33 την 25η ημέρα.

17,2°C την 21η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 14,7°C και σημειώθηκε την 21η ημέρα.

17,3°C την 24η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 4,2°C και σημειώθηκε την 31η ημέρα.

3,5°C την 21η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 16,5°C.

19,3°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 20,2°C και σημειώθηκε στις 11:27 την 11η ημέρα

21,9°C την 5η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 3,9°C και σημειώθηκε στις 14:05 την 25η ημέρα

1,7°C την 24η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 27,7°C και σημειώθηκε στις 15:06 την 10η ημέρα

33,3°C την 6η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 7,2°C και σημειώθηκε στις 07:50 την 26η ημέρα

9,1°C την 24η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 26,6°C και σημειώθηκε στις 15:30 την 11η ημέρα

32,2°C την 6η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 8,7°C και σημειώθηκε στις 07:50 την 26η ημέρα

9,8°C την 24η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 39,6mm/hr και σημειώθηκε στις 19:47 την 8η ημέρα.

18mm/hr την 21η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 6,6mm και σημειώθηκε στις 19:55 την 8η ημέρα.

4,5mm/hr την 21η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 27,9mm και σημειώθηκε την 15η ημέρα.

9mm την 28η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 62,4mm.

26,1mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Οκτώβριο 11(0,2mm) 82,0mm) 1(20mm).

7 40

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9 συνεχείς ημέρες.

2 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 7 συνεχείς ημέρες.

7 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 54,6km/h και σημειώθηκε στις 14:55 την 1η ημέρα.

53,3km/hr την 13η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ηταν 24,2km/h και σημειώθηκε στις 12:59 την 1η ημέρα.

22,3km/hr την 13η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 5,1km/h με υψηλότερο μέσο όρο 13km/h την 2η ημέρα.

3,8-7,2km/h την 13η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο η Βόρεια-Βορειοδυτική ΝΝW.

Βορειοδυτική NW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 312,8km και σημειώθηκε την 2η ημέρα.

172,6km την 13η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1028,7hPa και σημειώθηκε στις 10:51 την 20η ημέρα.

1026,1hPa την 23η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1004,9hPa και σημειώθηκε στις 14:02 την 12η ημέρα.

1005,9hPa την 14η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 01:04 την 9η ημέρα.

97% την 28η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 33% και σημειώθηκε στις 14:31 την 4η ημέρα.

20% την ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά