Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Νοεμβρίου 2019

Νοέμβριος 2018

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 26,4°C και σημειώθηκε στις 14:18 την 7η ημέρα.

22,7°C την 12η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 7,2°C και σημειώθηκε στις 06:58 την 3η ημέρα.

1,1°C την 29η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 15,8°C και σημειώθηκε στις 20:54 την 4η ημέρα.

13,2°C την 15η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 17,2°C και σημειώθηκε στις 14:20 την 26η ημέρα.

11,7°C την 28η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 16,1°C και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

16,1°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 3,2°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

2,8°C την ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 16,3°C.

12,5°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 20°C και σημειώθηκε στις 11:36 την 12η ημέρα

18,4°C την 15η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 7,2°C και σημειώθηκε στις 06:58 την 3η ημέρα

-3,5°C την 21η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 28,4°C και σημειώθηκε στις 14:14 την 7η ημέρα

23,3°C την 12η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 6,2°C και σημειώθηκε στις 06:58 την 3η ημέρα

-0,8°C την 29η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 26,4°C και σημειώθηκε στις 14:18 την 7η ημέρα

22,7°C την 12η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 7,2°C και σημειώθηκε στις 06:58 την 3η ημέρα

1,1°C την 29η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 43,2mm/hr και σημειώθηκε στις 17:19 την 21η ημέρα.

32,4mm/hr την 16η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 8,1mm και σημειώθηκε στις 15:29 την 21η ημέρα.

11,7mm/hr την 16η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 23,1mm και σημειώθηκε την 13η ημέρα.

29,4mm την 16η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 86,1mm.

96,9

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Νοέμβριο 14(0,2mm) 8(2,0mm) 1(20mm).

12 – 10 – 1

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 3 συνεχείς ημέρες.

8 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 4 συνεχείς ημέρες.

6 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 42,8km/h και σημειώθηκε στις 04:54 την 8η ημέρα.

42,8km/hr την 20η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ηταν 17,3km/h και σημειώθηκε στις 17:15 την 21η ημέρα.

19,1km/hr την 20η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο 6,5km/h την 29η ημέρα.

2,7-6,3km/h την 16η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο η Νότια (S).

Δυτική W

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 154,8km και σημειώθηκε την 29η ημέρα.

150,1km την 16η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1025,6hPa και σημειώθηκε στις 09:02 την 19η ημέρα.

1025hPa την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1005,6hPa και σημειώθηκε στις 13:58 την 25η ημέρα.

1003,8hPa την 13η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 00:00 την 1η ημέρα.

95% την 5η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 44% και σημειώθηκε στις 15:59 την 12η ημέρα.

32% την 21η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά