Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουλίου 2016

Ιούλιος 2015

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 38,2°C και σημειώθηκε στις 18:11 την 15η ημέρα.

38°C την 29η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 18,5°C και σημειώθηκε στις 04:40 την 9η ημέρα.

15,1°C την 1η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 24,9°C και σημειώθηκε στις 05:41 την 15η ημέρα.

25,3°C την 28η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 29,6°C και σημειώθηκε στις 15:11 την 19η ημέρα.

27,5°C την 1η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 17,3°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

15,6°C την 21η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 5,8°C και σημειώθηκε την 19η ημέρα.

7,8°C την 22η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 27,7°C.

27,1°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν --mm/hr και σημειώθηκε στις --:-- την --η ημέρα.

--mm/hr την --η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούλιο ήταν --mm και σημειώθηκε στις --:-- την --η ημέρα.

--mm/hr την --η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν --mm.

--mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν --mm και σημειώθηκε την --η ημέρα.

--mm την --η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούλιο 0(0,2mm) 0(2,0mm) 0(20mm).

000

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούλιο ήταν 0 συνεχής ημέρες.

0 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 31 συνεχής ημέρες. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

31 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 41,8km/h και σημειώθηκε στις 15:34 την 31η ημέρα.

49km/hr την 19η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ηταν 25,6km/h και σημειώθηκε στις 11:39 την 4η ημέρα.

22,7km/hr την 22η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 6,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,9km/h την 19η ημέρα.

6,6-11,1km/h την 22η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούλιο η Βόρεια).

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 260,8km και σημειώθηκε την 19η ημέρα.

265,3km την 22η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1013,6hPa και σημειώθηκε στις 12:28 την 22η ημέρα.

1021,9hPa την 4η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 999,4hPa και σημειώθηκε στις 06:11 την 15η ημέρα.

1005,1hPa την 27η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 81% και σημειώθηκε στις 06:39 την 7η ημέρα.

96% την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 11% και σημειώθηκε στις 12:41 την 16η ημέρα.

15% την 9η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά