Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουνίου 2022

Ιούνιος 2021

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 40,6°C και σημειώθηκε στις 15:00 την 23η ημέρα.

40,3°C την 26η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 16,9°C και σημειώθηκε στις 05:25 την 18η ημέρα.

10,8°C την 2η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 24°C και σημειώθηκε στις 07:10 την 23η ημέρα.

24,8°C την 256η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 26,5°C και σημειώθηκε στις 13:15 την 11η ημέρα.

23,1°C την 15η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 16,6°C και σημειώθηκε την 23η ημέρα.

18,4°C την 6η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 6,9°C και σημειώθηκε την 19η ημέρα.

9°C την 15η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 25,7°C.

24,7

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 21,2°C και σημειώθηκε στις 22:37 την 6η ημέρa

19,7°C την 22η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιούνιο ήταν -0,4°C και σημειώθηκε στις 17:27 την 20η ημέρα

-2°C την 2η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 37,8°C και σημειώθηκε στις 15:10 την 23η ημέρα

37,6°C την 25η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 16,7°C και σημειώθηκε στις 05:25 την 18η ημέρα

9,8°C την 1η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 37,6°C και σημειώθηκε στις 15:31 την 23η ημέρα

38°C την 26η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 16,9°C και σημειώθηκε στις 05:25 την 18η ημέρα

10,8°C την 22η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 7,2mm/hr και σημειώθηκε στις 20:13 την 25η ημέρα.

46,8mm/hr την 1η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1,5mm και σημειώθηκε στις 21:33 την 6η ημέρα.

4,2mm/hr την 1η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1,5mm και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

6mm την 1η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 3mm.

9mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούνιο 3(0,2mm) 0(2,0mm) 0(20mm).

5 – 3 – 0

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1 συνεχείς ημέρες.

2 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 11 συνεχείς ημέρες.

14 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 54,6km/h και σημειώθηκε στις 11:44 την 18η ημέρα.

67,7km/hr την 1η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ηταν 25,7km/h και σημειώθηκε στις 19:36 την 6η ημέρα.

36,4km/hr την ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 6,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο 13km/h την 19η ημέρα.

5,2-7,8km/h την ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούνιο η Βόρεια Ν.

ΒόρειαΒορειοανατολική ΝNE

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 310,3km και σημειώθηκε την 19η ημέρα.

187,5km την 8η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1017,9hPa και σημειώθηκε στις 02:09 την 17η ημέρα.

1022,6hPa την 9η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1003,2hPa και σημειώθηκε στις 15:33 την 10η ημέρα.

1005,3hPa την 20η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 92% και σημειώθηκε στις 22:45 την 6η ημέρα.

92% την 2η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 9% και σημειώθηκε στις 07:44 την 6η ημέρα.

9% την 26η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά