Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Σεπτεμβρίου 2017

Σεπτέμβριος 2016

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 38,9°C και σημειώθηκε στις 15:35 την 18η ημέρα.

36,2°C την 18η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 13,3°C και σημειώθηκε στις 07:41 την 23η ημέρα.

11,3°C την 24η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 21,8°C και σημειώθηκε στις 05:48 την 12η ημέρα.

22,7°C την 18η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 18,1C και σημειώθηκε στις 09:40 την 30η ημέρα.

23,5°C την 22η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 19,1°C και σημειώθηκε την 18η ημέρα.

16,9°C την 17η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 3,8°C και σημειώθηκε την 28η ημέρα.

6,2°C την 22η ημέρα

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 24,7°C και σημειώθηκε στις 20:37 την 10η ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

23,3°C την 7η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 43,2°C και σημειώθηκε στις 15:26 την 11η ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

36,8°C την 18η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 23,9°C.

22,6°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 18mm/hr και σημειώθηκε στις 01:36 την 6η ημέρα.

14,4mm/hr την 22η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 2,7mm και σημειώθηκε στις 01:43 την 6η ημέρα.

5,1mm/hr την 22η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 11,4mm.

12,3mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 5,1mm και σημειώθηκε την 30η ημέρα.

6mm την 22η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Σεπτέμβριο 3(0,2mm) 3(2,0mm) 0(20mm).

620

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1 συνεχής ημέρες.

2 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 21 συνεχής ημέρες.

10 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 42,8km/h και σημειώθηκε στις 15:44 την 29η ημέρα.

50km/hr την 19η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ηταν 19,9km/h και σημειώθηκε στις 15:49 την 29η ημέρα.

23,2km/hr την 4η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον Σεπτέμβριο ήταν 4,5km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 9,2km/h την 29η ημέρα.

5,2-9,9km/h την 3η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο η Βόρεια-ΒόρειοανατολικήNΕ).

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 221,5km και σημειώθηκε την 29η ημέρα.

237,6km την 3η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1021,7hPa και σημειώθηκε στις 10:02 την 28η ημέρα.

1029,1hPa την 28η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1005,3hPa και σημειώθηκε στις 17:45 την 3η ημέρα.

1003,3hPa την 20η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 00:54 την 6η ημέρα.

96% την 9η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 14:06 την 18η ημέρα.

22% την 5η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά