Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Δεκεμβρίου 2020

Δεκέμβριος 2019

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 20,4°C και σημειώθηκε στις 13:49 την 25η ημέρα.

20,1°C την 20η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 4,3°C και σημειώθηκε στις 07:32 την 24η ημέρα.

0,7°C την 30η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 12,8°C και σημειώθηκε στις 07:57 την 30η ημέρα.

12,4°C την 22η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 11,3°C και σημειώθηκε στις 15:38 την 22η ημέρα.

5,3°C την 29η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 14,7°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

13,4°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1,5°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

2,9°C την ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 12,4°C.

10,4°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 13,9°C και σημειώθηκε στις 11:06 την 13η ημέρα

17,2°C την 20η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 3,7°C και σημειώθηκε στις 15:21 την 8η ημέρα

-0,9°C την 31η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 19,5°C και σημειώθηκε στις 13:56 την 26η ημέρα

20,9°C την 20η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 3°C και σημειώθηκε στις 07:32 την 24η ημέρα

-2,7°C την 30η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 20,4°C και σημειώθηκε στις 13:49 την 25η ημέρα

20,1°C την 20η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 4,3C και σημειώθηκε στις 07:32 την 24η ημέρα

-1,9°C την 30η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 28,8mm/hr και σημειώθηκε στις 16:30 την 27η ημέρα.

21,6mm/hr την 10η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 8,7mm και σημειώθηκε στις 12:19 την 27η ημέρα.

7,2mm/hr την 28η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 38,1mm και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

53,4mm την 30η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 127,5mm.

136,8mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Δεκέμβριο 12(0,2mm) 8(2,0mm) 3(20mm).

18 – 9 – 2

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 6 συνεχείς ημέρες.

4 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 6 συνεχείς ημέρες.

3 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 61,8km/h και σημειώθηκε στις 10:28 την 14η ημέρα.

50km/hr την 25η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ηταν 22,8km/h και σημειώθηκε στις 13:45 την 15η ημέρα.

24,7km/hr την 25η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 3,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο 10,1km/h την 14η ημέρα.

3,9-10,8km/h την 30η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο η Δυτική-Νότιοδυτική WSW.

Δυτική-Βόρειοδυτικη WNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 243,2km και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

258,5km την 30η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1029,9hPa και σημειώθηκε στις 09:24 την 19η ημέρα.

1031,7hPa την 19η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1000,1hPa και σημειώθηκε στις 04:10 την 14η ημέρα.

993,3hPa την 14η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 06:35 την 2η ημέρα.

95% την 2η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mά ήταν 40% και σημειώθηκε στις 14:35 την 8η ημέρα.

41% την ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά