Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουνίου 2013

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 36,8°C και σημειώθηκε στις 14:58 την 24η ημέρα.

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 12,8°C και σημειώθηκε στις 06:22 την 3η ημέρα.

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 22,7°C και σημειώθηκε στις 04:37 την 20η ημέρα.

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 22,9°C και σημειώθηκε στις 19:03 την 13η ημέρα.

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 16,9°C και σημειώθηκε την 23η ημέρα.

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 6,6°C και σημειώθηκε την 13η ημέρα.

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 24,5°C.

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 17 ημέρες άνω των 30°C και η ελάχιστη 21 ημέρες κάτω των 20°C.

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 18mm/h και σημειώθηκε στις 09:40 την 14η ημέρα.

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούνιο ήταν 3,9mm και σημειώθηκε στις 10:27 την 14η ημέρα.

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 16,5mm.

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 7,8mm και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούνιο 4(≥0,2mm) 3(≥2,0mm) 0(≥20mm).

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούνιο ήταν 2 συνεχής ημέρες.

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 16 συνεχής ημέρες.

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 57,6km/h σημειώθηκε στις 16:18 την 11η ημέρα.

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ηταν 26,2km/h και σημειώθηκε στις 12:46 την 19η ημέρα.

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον Ιούνιο ήταν 6,5km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 12,5km/h την 21η ημέρα.

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούνιο η Βόρεια.

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 298.9km και σημειώθηκε την 21η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1017,1hPa και σημειώθηκε στις 11:43 την 6η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Ιούνιο ήταν 1003,5hPa και σημειώθηκε στις 17:34 την 11η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 08:03 την 13η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 13% και σημειώθηκε στις 15:40 την 4η ημέρα.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά