Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Αυγούστου 2013

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 39,1°C και σημειώθηκε στις 15:16 την 28η ημέρα.

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 17,4°C και σημειώθηκε στις 07:24 την 24η ημέρα.

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 24,7°C και σημειώθηκε στις 06:13 την 17η ημέρα.

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 29,3°C και σημειώθηκε στις 15:15 την 31η ημέρα.

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 15,8°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 5,7°C και σημειώθηκε την 5η ημέρα.

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 27,1°C.

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 28 ημέρες άνω των 30°C και η ελάχιστη 6 ημέρες κάτω των 20°C.

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 0,0mm/h και σημειώθηκε στις --:-- την --η ημέρα.

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Αύγουστο ήταν 0,0mm και σημειώθηκε στις --:-- την --η ημέρα.

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Αύγουστο ήταν 0,0mm.

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Αύγουστο ήταν 0,0mm και σημειώθηκε την --η ημέρα.

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Αύγουστο 0(≥0,2mm) 0(≥2,0mm) 0(≥20mm).

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Αύγουστο ήταν 0 ημέρα.

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 31 συνεχής ημέρες.

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 56,2km/h σημειώθηκε στις 13:06 την 7η ημέρα.

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ηταν 30,4km/h και σημειώθηκε στις 13:40 την 7η ημέρα.

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον Αύγουστο ήταν 8,4km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 14,9km/h την 17η ημέρα.

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Αύγουστο η ΒόρειαΒορειοδυτική.

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 358,2km και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1017,2hPa και σημειώθηκε στις 09:40 την 5η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1005,3hPa και σημειώθηκε στις 18:48 την 10η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 80% και σημειώθηκε στις 08:00 την 29η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 13% και σημειώθηκε στις 16:51 την 28η ημέρα.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά