Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουλίου 2018

Ιούλιος 2017

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 40,5°C και σημειώθηκε στις 16:28 την 22η ημέρα.

43,3°C την 2η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 18,7°C και σημειώθηκε στις 05:35 την 7η ημέρα.

17,4°C την 28η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 25,7°C και σημειώθηκε στις 06:52 την 23η ημέρα.

25,4°C την 3η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 31,1°C και σημειώθηκε στις 16:15 την 24η ημέρα.

25,3°C την 17η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 19,2°C και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

18,3°C την 2η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 8,6°C και σημειώθηκε την 18η ημέρα.

6,7°C την 4η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 28,1°C. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

27,5°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 24,2°C και σημειώθηκε στις 08:54 την 31η ημέρα

23,6°C την 16η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιούλιο ήταν -0,4°C και σημειώθηκε στις 18:22 την 22η ημέρα

1,6°C την 2η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 39°C και σημειώθηκε στις 13:36 την 17η ημέρα

42,1°C την 2η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 20,3°C και σημειώθηκε στις 06:29 την 16η ημέρα

18,2°C την 28η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 38,7°C και σημειώθηκε στις 13:35 την 17η ημέρα

41,9°C την 26η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 18,7°C και σημειώθηκε στις 05:35 την 9η ημέρα

17,4°C την 28η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 21,6mm/hr και σημειώθηκε στις 14:45 την 29η ημέρα.

125,9mm/hr την 17η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούλιο ήταν 2,1mm και σημειώθηκε στις 14:46 την 29η ημέρα.

24,9mm/hr την 17η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν 2,4mm και σημειώθηκε την 31η ημέρα.

62,1mm την 17η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν 9,3mm.

62,7

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούλιο 7(0,2mm) 3(2,0mm) 0(20mm).

211

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούλιο ήταν 3 συνεχείς ημέρες.

1 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 14 συνεχείς ημέρες.

16 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 52,6km/h και σημειώθηκε στις 18:57 την 23η ημέρα.

46,4km/hr την 5η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ηταν 20,8km/h και σημειώθηκε στις 17:04 την 6η ημέρα.

23km/hr την 5η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 5,4km/h με υψηλότερο μέσο όρο 8,2km/h την 18η ημέρα.

5,7-10,3km/h την 5η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούλιο η BόρειαΒόρειοδυτική (NNW).

Βόρεια N

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 195,7km και σημειώθηκε την 18η ημέρα.

248,2km την 5η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1014,8hPa και σημειώθηκε στις 10:30 την 2η ημέρα.

1019,8hPa την 18η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1001hPa και σημειώθηκε στις 17:23 την 23η ημέρα.

1001,9hPa την 26η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 20:39 την 8η ημέρα.

97% την 17η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 9% και σημειώθηκε στις 14:02 την 17η ημέρα.

10% την ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά