Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιανουαρίου 2022

Ιανουάριος 2021

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 20,1°C και σημειώθηκε στις 13:53 την 5η ημέρα.

24,6°C την 11η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -4°C και σημειώθηκε στις 07:11 την 28η ημέρα.

-2,5°C την 20η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 9,2°C και σημειώθηκε στις 23:41 την 7η ημέρα.

14,4°C την 11η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 0,9°C και σημειώθηκε στις 11:35 την 24η ημέρα.

3,2°C την 18η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 17,9°C και σημειώθηκε την 20η ημέρα.

19°C την 29η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 2,3°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

C την 16η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 6,7°C.

10,5°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 12,6°C και σημειώθηκε στις 10:52 την 7η ημέρα

16,8°C την 10η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -11°C και σημειώθηκε στις 16:19 την 14η ημέρα

-16,3°C την 28η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 18,5°C και σημειώθηκε στις 13:55 την 5η ημέρα

23,5°C την 9η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -7,3°C και σημειώθηκε στις 07:06 την 28η ημέρα

-5,7°C την 17η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 20,1°C και σημειώθηκε στις 13:53 την 5η ημέρα

24,6°C την 11η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -5,5°C και σημειώθηκε στις 08:23 την 28η ημέρα

-4,5°C την 17η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 10,8mm/hr και σημειώθηκε στις 12:43 την 8η ημέρα.

64,8mm/hr την 4η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4,2mm και σημειώθηκε στις 21:27 την 11η ημέρα.

9,9mm/hr την 4η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 16,5mm και σημειώθηκε την 11η ημέρα.

20,7mm την 16η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 50,1mm.

66,6mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιανουάριο 10(0,2mm) 17(2,0mm) 0(20mm).

1581

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 6 συνεχείς ημέρες.

7 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 9 συνεχείς ημέρες.

7 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 61,8km/h και σημειώθηκε στις 04:42 την 12η ημέρα.

58,8km/hr την 4η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ηταν 28,5km/h και σημειώθηκε στις 04:51 την 12η ημέρα.

26,7km/hr την 15η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο 17,9km/h την 12η ημέρα.

4,3-9,6km/h την 15η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο η ΒόρειοΔυτική ΝW.

Δυτική-Νότιοδυτική WSW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 430,7km και σημειώθηκε την 12η ημέρα.

230,1km την 15η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1033,2hPa και σημειώθηκε στις 11:40 την 19η ημέρα.

1030hPa την 20η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 996,4hPa και σημειώθηκε στις 13:22 την 10η ημέρα.

1001,1hPa την 26η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 92% και σημειώθηκε στις 08:26 την ημέρα.

97% την 10η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 23% και σημειώθηκε στις 16:19 την 14η ημέρα.

16% την 10η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά