Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Απριλίου 2020

Απρίλιος 2019

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 26,2°C και σημειώθηκε στις 16:03 την 29η ημέρα.

27,5°C την 29η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 3,6°C και σημειώθηκε στις 07:15 την 17η ημέρα.

3,9°C την 21η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 15,5°C και σημειώθηκε στις 07:09 την 30η ημέρα.

12,3°C την 26η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 9,8°C και σημειώθηκε στις 17:06 την 4η ημέρα.

13,2°C την 6η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 19,9°C και σημειώθηκε την 25η ημέρα.

16,4°C την 29η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 2,4°C και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

1,4°C την 6η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 14,1°C.

14°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 13,6°C και σημειώθηκε στις 17:03 την 19η ημέρα

17,8°C την 27η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Απρίλιο ήταν -11,3°C και σημειώθηκε στις 16:01 την 19η ημέρα

-4,9°C την 29η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 25,7°C και σημειώθηκε στις 16:11 την 19η ημέρα

28,6°C την 27η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 0,6°C και σημειώθηκε στις 06:25 την 17η ημέρα

2,2°C την 21η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 26,2°C και σημειώθηκε στις 16:03 την 29η ημέρα

27,9°C την 27η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 2,2°C και σημειώθηκε στις 06:22 την 17η ημέρα

3,9°C την 21η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 21,6mm/hr και σημειώθηκε στις 20:25 την 4η ημέρα.

46,8mm/hr την 15η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Απρίλιο ήταν 9,9mm και σημειώθηκε στις 20:46 την 4η ημέρα.

11,7mm/hr την 15η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 53,4mm και σημειώθηκε την 4η ημέρα.

28,2mm την 6η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 89,7mm.

84,6mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Απρίλιο 8(0,2mm) 5(2,0mm) 2(20mm).

10 – 7 1

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Απρίλιο ήταν 7 συνεχείς ημέρες.

5 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 14 συνεχείς ημέρες.

10ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 74,9km/h και σημειώθηκε στις 12:24 την 15η ημέρα.

50km/hr την 9η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ηταν 41,2km/h και σημειώθηκε στις 13:05 την 15η ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

23,1km/hr την 18η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 8,3km/h με υψηλότερο μέσο όρο 18,7km/h την 8η ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

4,1-7,7km/h την 16η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Απρίλιο η Βόρεια-Βόρειοδυτικη (NNW).

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 447,2km και σημειώθηκε την ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

185,1km την 16η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1025,7hPa και σημειώθηκε στις 10:45 την 16η ημέρα.

1028,6hPa την 20η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1007hPa και σημειώθηκε στις 05:14 την 4η ημέρα.

1000,7hPa την 9η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 07:17 την 4η ημέρα.

95% την 6η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 9% και σημειώθηκε στις 14:54 την 11η ημέρα.

12% την 29η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά