Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαρτίου 2020

Μάρτιος 2019

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 23,4°C και σημειώθηκε στις 14:09 την 14η ημέρα.

24,2°C την 11η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν -0,1°C και σημειώθηκε στις 06:35 την 1η ημέρα.

1,5°C την 1η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 14,9°C και σημειώθηκε στις 23:25 την 8η ημέρα.

11,3°C την 6η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 10,1°C και σημειώθηκε στις 15:56 την 16η ημέρα.

10°C την 13η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 17°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

19,7°C την 1η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 2,3°C και σημειώθηκε την 26η ημέρα.

3,2°C την 13η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 12°C.

12,2°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 12,1°C και σημειώθηκε στις 09:03 την 23η ημέρα

13,2°C την 8η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Μάρτιο ήταν -11,7°C και σημειώθηκε στις 16:50 την 19η ημέρα

-2,9°C την 30η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 20,4°C και σημειώθηκε στις 14:34 την 8η ημέρα

22,9°C την 17η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν -2,5°C και σημειώθηκε στις 06:33 την 1η ημέρα

-0,5°C την 4η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 23,4°C και σημειώθηκε στις 14:09 την 14η ημέρα

24,2°C την 11η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Μάρτιο ήταν -0,1°C και σημειώθηκε στις 04:07 την 18η ημέρα

0,7°C την 1η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 10,8mm/hr και σημειώθηκε στις 06:422την 9η ημέρα.

14,4mm/hr την 12η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Μάρτιο ήταν 4,5mm και σημειώθηκε στις 09:57 την 9η ημέρα.

4,2mm/hr την 3η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 23,4mm και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

7,5mm την 15η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 65,4mm.

29,1mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Μάρτιο 9(0,2mm) 4(2,0mm) 1(20mm).

76 0

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Μάρτιο ήταν 6 συνεχείς ημέρες.

5 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 6 συνεχείς ημέρες.

11ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 65,1km/h και σημειώθηκε στις 11:03 την 16η ημέρα.

61,2km/hr την 30η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ηταν 28,5km/h και σημειώθηκε στις 15:44 την 16η ημέρα.

31,4km/hr την 30η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 5,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο 16,7km/h την 16η ημέρα.

5,5-15,8km/h την 29η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Μάρτιο η Βόρεια-Βόρειοδυτικη (NNW).

Βόρεια-Βόρειοδυτική ΝNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 401,4km και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

378,7km την 29η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1032hPa και σημειώθηκε στις 00:08 την 17η ημέρα.

1028hPa την 22η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1005,7hPa και σημειώθηκε στις 14:11 την 4η ημέρα.

1002,8hPa την 12η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 06:49 την 27η ημέρα.

95% την 9η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 12% και σημειώθηκε στις 16:48 την 19η ημέρα.

19% την 10η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά