Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιανουαρίου 2023

Ιανουάριος 2022

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 19,9°C και σημειώθηκε στις 13:01 την 18η ημέρα.

20,1°C την 5η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1,4°C και σημειώθηκε στις 05:16 την 9η ημέρα.

-4°C την 28η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 15,6°C και σημειώθηκε στις 04:51 την 18η ημέρα.

9,2°C την 7η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 9,6°C και σημειώθηκε στις 13:17 την 31η ημέρα.

0,9°C την 24η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 15,7°C και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

17,9°C την 20η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 2,2°C και σημειώθηκε την 25η ημέρα.

2,3°C την 24η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 10,1°C.

6,7°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 10°C και σημειώθηκε στις 09:31 την 10η ημέρα

12,6°C την 7η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -1,6°C και σημειώθηκε στις 17:22 την 31η ημέρα

-11°C την 14η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 17,4°C και σημειώθηκε στις 14:13 την 19η ημέρα

18,5°C την 5η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -0,7°C και σημειώθηκε στις 05:16 την 9η ημέρα

-7,3°C την 28η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 19,9°C και σημειώθηκε στις 13:01 την 18η ημέρα

20,1°C την 5η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1°C και σημειώθηκε στις 08:16 την 31η ημέρα.

-5,5°C την 28η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 32,4mm/hr και σημειώθηκε στις 05:52 την 20η ημέρα.

10,8mm/hr την ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 11,7mm και σημειώθηκε στις 10:51 την 26η ημέρα.

4,2mm/hr την 11η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 64,2mm και σημειώθηκε την 26η ημέρα.

16,5mm την 11η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 86,7mm.

50,1mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιανουάριο 6(0,2mm) 3(2,0mm) 1(20mm).

10 – 17 – 0

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 2 συνεχείς ημέρες.

6 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 9 συνεχείς ημέρες.

9 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 67,7km/h και σημειώθηκε στις 00:08 την 20η ημέρα.

61,8km/hr την 12η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ηταν 25,7km/h και σημειώθηκε στις 20:26 την 3 ημέρα.

28,5km/hr την 12η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4km/h με υψηλότερο μέσο όρο 10,5km/h την 19η ημέρα.

4,9-17,9km/h την 12η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο η Βόρειοδυτική SW.

Βορειοδυτική NW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 254,2km και σημειώθηκε την 19η ημέρα.

430,7km την 12η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1032,9hPa και σημειώθηκε στις 08:58 την ημέρα.

1033,2hPa την 19η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1004,4hPa και σημειώθηκε στις 13:32 την 27η ημέρα.

996,4hPa την 10η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 89% και σημειώθηκε στις 06:03 την 27η ημέρα.

92% την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 29% και σημειώθηκε στις 13:12 την 23η ημέρα.

23% την 14η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά