Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουνίου 2016

Ιούνιος 2015

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 40,5°C και σημειώθηκε στις 16:38 την 18η ημέρα.

36°C την 16η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 12,6°C και σημειώθηκε στις 05:16 την 9η ημέρα.

12,7°C την 1η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 26,6°C και σημειώθηκε στις 06:38 την 24η ημέρα.

21,4°C την 16η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 24,5°C και σημειώθηκε στις 15:32 την 8η ημέρα.

22,7°C την 7η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 19,4°C και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

16,4°C την 14η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 6,3°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

3,3°C την 6η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 26,5°C.

22,9°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 10,8mm/hr και σημειώθηκε στις 17:43 την 14η ημέρα.

50,4mm/hr την 18η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούνιο ήταν 0,9mm και σημειώθηκε στις 17:43 την 14η ημέρα.

14,1mm/hr την 18η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 2,1mm.

82,2mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1,2mm και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

25,88mm την 18η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούνιο 3(0,2mm) 0(2,0mm) 0(20mm).

862

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1συνεχής ημέρες.

3 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 13 συνεχής ημέρες.

2 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 57,6km/h και σημειώθηκε στις 19:00 την 28η ημέρα.

49km/hr την 4η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ηταν 33,2km/h και σημειώθηκε στις 19:08 την 28η ημέρα.

22,2km/hr την 21η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 5,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,3km/h την 22η ημέρα.

5,8-10,4km/h την 6η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούνιο η Βόρεια).

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 246,1km και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

250,6km την 6η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1016,1hPa και σημειώθηκε στις 10:59 την 8η ημέρα.

1020hPa την 6η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 996,8hPa και σημειώθηκε στις 14:39 την 14η ημέρα.

1002,9hPa την 14η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 89% και σημειώθηκε στις 04:13 την 8η ημέρα.

97% την 18η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 14:07 την 17η ημέρα.

17% την 16η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά