Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Απριλίου 2015

Απρίλιος 2014

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 26,6°C και σημειώθηκε στις 16:47 την 18η ημέρα.

25,9°C την 24η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 2,3°C και σημειώθηκε στις 06:54 την 11η ημέρα.

4,7°C την 12η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 14,2°C και σημειώθηκε στις 07:30 την 18η ημέρα.

14,5°C την 25η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 11,4°C και σημειώθηκε στις 15:35 την 8η ημέρα.

15,3°C την 17η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 18,4°C και σημειώθηκε την 12η ημέρα.

16,8°C την 1η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 5,1°C και σημειώθηκε την 8η ημέρα.

3,6C την 27η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 14,5°C.

15,1C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 21,6mm/hr και σημειώθηκε στις 08:16 την 9η ημέρα.

68,4mm/hr την 28η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Απρίλιο ήταν 4,2mm και σημειώθηκε στις 09:04 την 9η ημέρα.

14,7mm/hr την 28η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 25,2mm.

60,6mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 14,4mm και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

18,3mm την 27η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Απρίλιο 5(0,2mm) 2(2,0mm) 0(20mm).

1070

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Απρίλιο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

4 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 20 συνεχής ημέρες.

8 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 55,1km/h και σημειώθηκε στις 14:19 την 10η ημέρα.

45,4km/hr την 10η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ηταν 27,4km/h και σημειώθηκε στις 14:30 την 21η ημέρα.

26km/hr την 10η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 5,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 12,8km/h την 10η ημέρα.

4,5-6,3km/h την 6η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Απρίλιο η Βόρεια (N).

Βόρεια

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 305,7km και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

150,1km την 6η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1028,6hPa και σημειώθηκε στις 11:26 την 10η ημέρα.

1020,4hPa την 8η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1003,2hPa και σημειώθηκε στις 16:38 την 6η ημέρα.

1004,4hPa την 18η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 08:00 την 9η ημέρα.

97% την 7η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 18% και σημειώθηκε στις 16:54 την 13η ημέρα.

22% την 11η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά