Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Φεβρουαρίου 2021

Φεβρουάριος 2020

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 23,3°C και σημειώθηκε στις 14:52 την 6η ημέρα.

21°C την 26η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν -2,6°C και σημειώθηκε στις 02:45 την 18η ημέρα.

-1,5°C την 6η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 14,4°C και σημειώθηκε στις 20:52 την 8η ημέρα.

10,9°C την 12η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1,9°C και σημειώθηκε στις 15:58 την 15η ημέρα.

6°C την 6η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 17,6°C και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

18,2°C την 24η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 2,1°C και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

1,5°C την 15η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 9,8°C.

10,1°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 11,6°C και σημειώθηκε στις 10:17 την 1η ημέρα

11,2°C την 15η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν -5,4°C και σημειώθηκε στις 02:42 την 18η ημέρα

-10,1°C την 18η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 21,5°C και σημειώθηκε στις 13:27 την 6η ημέρα

19,1°C την 4η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν -6,4°C και σημειώθηκε στις 17:56 την 16η ημέρα

-3,6°C την 9η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 23,3°C και σημειώθηκε στις 14:52 την 6η ημέρα

21°C την 6η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν -5,3°C και σημειώθηκε στις 17:56 την 16η ημέρα

-3,6°C την 9η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 18mm/hr και σημειώθηκε στις 13:15 την 15η ημέρα.

14,4mm/hr την 5η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 8,7mm και σημειώθηκε στις 13:49 την 15η ημέρα.

4,8mm/hr την 6η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 17,7mm και σημειώθηκε την 15η ημέρα.

20,1mm την 6η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 50,4mm.

66,3mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Φεβρουάριο 7(0,2mm) 7(2,0mm) 0(20mm).

107 1

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 3 συνεχείς ημέρες.

4 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 9 συνεχείς ημέρες.

6 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 66km/h και σημειώθηκε στις 13:18 την 8η ημέρα.

63,6km/hr την 5η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ηταν 26,4km/h και σημειώθηκε στις 12:55 την 15η ημέρα.

33,3km/hr την 5η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 4,3km/h με υψηλότερο μέσο όρο 9,5km/h την 25η ημέρα.

6,4-11,4km/h την 29η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο η Δυτική-Βόρειοδυτική WΝW.

Δυτική-Βόρειοδυτικη WNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 228,7km και σημειώθηκε την 25η ημέρα.

303km την 16η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1034,8hPa και σημειώθηκε στις 01:15 την 25η ημέρα.

1035,1hPa την 17η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1004,1hPa και σημειώθηκε στις 14:34 την 8η ημέρα.

989,6hPa την 5η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 91% και σημειώθηκε στις 03:04 την 2η ημέρα.

97% την 15η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 24% και σημειώθηκε στις 14:46 την 6η ημέρα.

15% την 18η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά