Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιανουαρίου 2015

Ιανουάριος 2014

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 20,3°C και σημειώθηκε στις 15:16 την 11η ημέρα.

20,2°C την 21η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -2,4°C και σημειώθηκε στις 07:49 την 3η ημέρα.

0,4°C την 5η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 13,4°C και σημειώθηκε στις 00:00 την 31η ημέρα.

13,9°C την 20η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 3,1°C και σημειώθηκε στις 15:51 την 8η ημέρα.

7,5°C την 27η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 16,1°C και σημειώθηκε την 11η ημέρα.

15,8°C την 10η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 2,6°C και σημειώθηκε την ημέρα.

1,2C την 1η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 8,1°C.

10,3C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 18mm/hr και σημειώθηκε στις 21:39 την 4η ημέρα.

25,2mm/hr την 26η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 6mm και σημειώθηκε στις 07:42 την 1η ημέρα.

11,7mm/hr την 26η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 64,5mm.

73,8mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 20,4mm και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

31,8mm την 26η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιανουάριο 13(0,2mm) 8(2,0mm) 1(20mm).

1061

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 9 συνεχής ημέρες.

3 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

8 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 61,2km/h και σημειώθηκε στις 02:05 την 13η ημέρα.

41,8km/hr την 29η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ηταν 34km/h και σημειώθηκε στις 14:07 την 13η ημέρα.

20,3km/hr την 24η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 15,6km/h την 13η ημέρα.

3,2-6,8km/h την 27η ημερ

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο η ΔυτικήΒόρειοδυτική (WNW).

Δυτική

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 373,8km και σημειώθηκε την 13η ημέρα.

161,6km την 27η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1037,8hPa και σημειώθηκε στις 09:58 την 8η ημέρα.

1028,8hPa την 31η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 992,5hPa και σημειώθηκε στις 04:23 την 31η ημέρα.

996,7hPa την 26η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 06:11 την 1η ημέρα.

97% την 15η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 31% και σημειώθηκε στις 12:53 την 14 ημέρα.

36% την 22η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά