Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Απριλίου 2016

Απρίλιος 2015

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 31,8°C και σημειώθηκε στις 15:13 την 19η ημέρα.

26,6°C την 18η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 6,8°C και σημειώθηκε στις 06:17 την 22η ημέρα.

2,3°C την 11η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 16,4°C και σημειώθηκε στις 01:53 την 24η ημέρα.

14,2°C την 18η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 19,3°C και σημειώθηκε στις 15:42 την 21η ημέρα.

11,4°C την 8η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 20,4°C και σημειώθηκε την 18η ημέρα.

18,4°C την 12η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 8,6°C και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

18,4°C την 12η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 17,9°C.

5,1°C την 8η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν --mm/hr και σημειώθηκε στις --:-- την --η ημέρα.

14,5°C

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Απρίλιο ήταν --mm και σημειώθηκε στις --:-- την --η ημέρα.

21,6mm/hr την 9η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν --mm.

4,2mm/hr την 9η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν --mm και σημειώθηκε την --η ημέρα.

25,2mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Απρίλιο --(0,2mm)--(2,0mm)--(20mm).

14,4mm την 9η ημέρα

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Απρίλιο ήταν 0 συνεχής ημέρες.

520

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 30 συνεχής ημέρες.

4 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 51,5km/h και σημειώθηκε στις 12:48 την 21η ημέρα.

55,1km/hr την 10η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ηταν 23,8km/h και σημειώθηκε στις 01:22 την 21η ημέρα.

27,4km/hr την 21η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 4,5km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 9,8km/h την 21η ημέρα.

5,8-12,8km/h την 10η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Απρίλιο η Βόρεια).

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 233,8km και σημειώθηκε την 21η ημέρα.

305,7km την 10η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1024,5hPa και σημειώθηκε στις 12:06 την 21η ημέρα.

1028,6hPa την 10η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 996,9hPa και σημειώθηκε στις 16:58 την 24η ημέρα.

1003,2hPa την 6η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 07:04 την 1η ημέρα.

97% την 9η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 12% και σημειώθηκε στις 15:06 την 18η ημέρα.

18% την 13η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά