Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Φεβρουαρίου 2013

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 20,8°C και σημειώθηκε στις 15:32 την 24η ημέρα.

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1,0°C και σημειώθηκε στις 07:43 την 12η ημέρα.

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 14,2°C και σημειώθηκε στις 01:01 την 3η ημέρα.

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 7,8°C και σημειώθηκε στις 05:28 την 17η ημέρα.

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 16°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1,9°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 10,5°C.

Η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 11 ημέρες κάτω των 5°C.

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 28,8mm/hr και σημειώθηκε στις 21:55 την 27η ημέρα.

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 6mm και σημειώθηκε στις 16:55 την 22η ημέρα.

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 71,7mm.

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 21,6mm και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Φεβρουάριο 13(≥0,2mm) 9(≥2,0mm) 1(≥20mm).

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 5 συνεχής ημέρες.

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 7 συνεχής ημέρες.

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 40,3km/h σημειώθηκε στις 13:12 την 7η ημέρα.

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ηταν 21,4km/h και σημειώθηκε στις 12:53 την 25η ημέρα.

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον Φεβρουάριο ήταν 3,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 7,4km/h την 3η ημέρα.

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο η Νοτιοδυτική.

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 177,2km και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Φεβρουάριο ήταν 1024,5hPa και σημειώθηκε στις 21:59 την 28η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 999,3hPa και σημειώθηκε στις 21:47 την 7η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 10:47 την 14η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 26% και σημειώθηκε στις 15:01 την 23η ημέρα.

Ημέρες με χιονόπτωση για τον μήνα Φεβρουάριο (0) .

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά