Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουνίου 2017

Ιούνιος 2016

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 42,9°C και σημειώθηκε στις 14:16 την 30η ημέρα.

40,5°C την 18η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 14,1°C και σημειώθηκε στις 05:47 την 20η ημέρα.

12,6°C την 9η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 24,3°C και σημειώθηκε στις 03:56 την 30η ημέρα.

26,6°C την 24η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 22,1C και σημειώθηκε στις 16:16 την 11η ημέρα.

24,5°C την 8η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 18,6°C και σημειώθηκε την 30η ημέρα.

19,4°C την 17η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 4,7°C και σημειώθηκε την 11η ημέρα.

6,3°C την 24η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 25°C.

26,5°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 36mm/hr και σημειώθηκε στις 13:21 την 16η ημέρα.

10,8mm/hr την 14η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούνιο ήταν 6,3mm και σημειώθηκε στις 10:49 την 11η ημέρα.

0,9mm/hr την 14η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 25,2mm.

2,1mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 8,4mm και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

1,2mm την 14η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούνιο 5(0,2mm) 4(2,0mm) 0(20mm).

300

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούνιο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

1 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 11 συνεχής ημέρες.

13 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 40,3km/h και σημειώθηκε στις 13:14 την 12η ημέρα.

57,6km/hr την 28η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ηταν 21,7km/h και σημειώθηκε στις 17:01 την 12η ημέρα.

33,2km/hr την 28η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 4,4km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 8,3km/h την 12η ημέρα.

5,8-10,3km/h την 22η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούνιο η Βόρεια-Βόρειοανατολική (ΝΝΕ).

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 198,3km και σημειώθηκε την 12η ημέρα.

246,1km την 22η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1019,3hPa και σημειώθηκε στις 08:44 την 1η ημέρα.

1016,1hPa την 8η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1008,8hPa και σημειώθηκε στις 17:33 την 17η ημέρα.

996,8hPa την 14η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 06:10 την 5η ημέρα.

89% την 8η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 12:02 την 30η ημέρα.

10% την 17η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά