Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Σεπτεμβρίου 2021

Σεπτέμβριος 2020

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 37,7°C και σημειώθηκε στις 15:30 την 19η ημέρα.

38,2°C την 1η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 9,8°C και σημειώθηκε στις 07:18 την 24η ημέρα.

15°C την 20η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 23°C και σημειώθηκε στις 06:21 την 18η ημέρα.

22,3°C την 4η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 21,6°C και σημειώθηκε στις 10:28 την 8η ημέρα.

23,5°C την 19η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 18,3°C και σημειώθηκε την 25η ημέρα.

18°C την 1η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 3,9°C και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

3,1°C την 19η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 23°C.

24,4°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 20,1°C και σημειώθηκε στις 21:03 την 1η ημέρα

20,6°C την 19η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν -4,6°C και σημειώθηκε στις 13:26 την 25η ημέρα

-0,8°C την 1η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 35,3°C και σημειώθηκε στις 14:06 την 18η ημέρα

35,4°C την 1η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 8,6°C και σημειώθηκε στις 07:18 την 24η ημέρα

13,9°C την 30η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 35,2°C και σημειώθηκε στις 14:05 την 18η ημέρα

34,8°C την 1η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 9,8°C και σημειώθηκε στις 07:18 την 24η ημέρα

15°C την 20η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 10,8mm/hr και σημειώθηκε στις 07:58 την 9η ημέρα.

72mm/hr την 19η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1,8mm και σημειώθηκε στις 07:52 την 23η ημέρα.

12mm/hr την 19η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 5,4mm και σημειώθηκε την 23η ημέρα.

12,6mm την 19η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 14,4mm.

13,8mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Σεπτέμβριο 3(0,2mm) 32,0mm) 0(20mm).

3 10

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 2 συνεχείς ημέρες.

2 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 12 συνεχείς ημέρες.

17 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 54,6km/h και σημειώθηκε στις 11:20 την 7η ημέρα.

52,7km/hr την 9η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ηταν 24,8km/h και σημειώθηκε στις 13:34 την 7η ημέρα.

26,7km/hr την 14η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 6km/h με υψηλότερο μέσο όρο 13,5km/h την 7η ημέρα.

6,8-13,1km/h την 9η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο η Βόρεια Ν.

Βόρεια-Βορειοδυτική ΝNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 322,7km και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

313,6km την 9η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1020,9hPa και σημειώθηκε στις 09:53 την 26η ημέρα.

1026,5hPa την 26η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1008,6hPa και σημειώθηκε στις 16:50 την 20η ημέρα.

1004,3hPa την 1η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 99% και σημειώθηκε στις 20:07 την 8η ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

95% την 19η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 9% και σημειώθηκε στις 15:01 την 19η ημέρα.

9% την 1η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά