Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Αυγούστου 2021

Αύγουστος 2020

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 43,8°C και σημειώθηκε στις 14:55 την 3η ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

38,1°C την 1η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 17,6°C και σημειώθηκε στις 06:08 την 17η ημέρα.

18°C την 30η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 27,8°C και σημειώθηκε στις 05:48 την 6η ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

23°C την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 30,9°C και σημειώθηκε στις 15:11 την 23η ημέρα.

29,3°C την 9η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 19,5°C και σημειώθηκε την 2η ημέρα.

16,7°C την 30η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 8,9°C και σημειώθηκε την 20η ημέρα.

8,1°C την 10η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 28,9°C.

26,9°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 20,4°C και σημειώθηκε στις 21:33 την 27η ημέρα

19,8°C την 9η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Αύγουστο ήταν -4,1°C και σημειώθηκε στις 23:29 την 3η ημέρα

-4,3°C την 27η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 41,1°C και σημειώθηκε στις 14:55 την 3η ημέρα

35,2°C την 1η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 16,7°C και σημειώθηκε στις 06:36 την 17η ημέρα

17,2°C την 30η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 40,8°C και σημειώθηκε στις 14:55 την 3η ημέρα

36,1°C την 1η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 17,6°C και σημειώθηκε στις 06:08 την 17η ημέρα

18°C την 30η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 3,6mm/hr και σημειώθηκε στις 00:59 την 12η ημέρα.

10,8mm/hr την 9η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Αύγουστο ήταν 0,3mm και σημειώθηκε στις 00:58 την 12η ημέρα.

5,4mm/hr την 9η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Αύγουστο ήταν 0,3mm και σημειώθηκε την 12η ημέρα.

10,2mm την-9η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Αύγουστο ήταν 0,3mm.

10,2mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Αύγουστο 1(0,2mm) 02,0mm) 0(20mm).

1 10

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1 συνεχείς ημέρες.

1 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 19 συνεχείς ημέρες.

22 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 66km/h και σημειώθηκε στις 15:37 την 14η ημέρα.

63,6km/hr την 10η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ηταν 26km/h και σημειώθηκε στις 16:19 την 14η ημέρα.

30,1km/hr την 9η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 6,1km/h με υψηλότερο μέσο όρο 11,5km/h την 15η ημέρα.

6,8-12,3km/h την 10η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Αύγουστο η Βόρεια-Βόρειοανατολική ΝΝΕ.

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 276,1km και σημειώθηκε την 15η ημέρα.

293,9km την 8η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1018,7hPa και σημειώθηκε στις 07:44 την 14η ημέρα.

1016,9hPa την 21η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 998,6hPa και σημειώθηκε στις 15:46 την 6η ημέρα.

1005,4hPa την 19η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 86% και σημειώθηκε στις 07:00 την 12η ημέρα.

95% την 9η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 15:49 την 1η ημέρα.

9% την 27η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά