Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Σεπτεμβρίου 2013

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 36,1°C και σημειώθηκε στις 16:37 την 11η ημέρα.

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 12,6°C και σημειώθηκε στις 04:08 την 24η ημέρα.

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 21,2°C και σημειώθηκε στις 07:21 την 12η ημέρα.

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 23,5°C και σημειώθηκε στις 14:49 την 22η ημέρα.

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 17,7°C και σημειώθηκε την 30η ημέρα.

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 7,4°C και σημειώθηκε την 21η ημέρα.

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 23,6°C.

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 15 ημέρες άνω των 30°C και η ελάχιστη 24 ημέρες κάτω των 20°C.

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 0,0mm/h και σημειώθηκε στις --:-- την --η ημέρα.

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 0,0mm και σημειώθηκε στις --:-- την --η ημέρα.

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 0,0mm.

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 0,0mm και σημειώθηκε την --η ημέρα.

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Σεπτέμβριο 0(≥0,2mm) 0(≥2,0mm) 0(≥20mm).

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 0 ημέρα.

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 30 συνεχής ημέρες.

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 39,2km/h σημειώθηκε στις 04:50 την 4η ημέρα.

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ηταν 22km/h και σημειώθηκε στις 04:51 την 4η ημέρα.

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον Σεπτέμβριο ήταν 4,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 9,6km/h την 4η ημέρα.

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο η Βόρεια.

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 229,3km και σημειώθηκε την 4η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Σεπτέμβριο ήταν 1022,5hPa και σημειώθηκε στις 10:06 την 9η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Σεπτέμβριο ήταν 1003,0hPa και σημειώθηκε στις 16:51 την 18η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 84% και σημειώθηκε στις 07:25 την 26η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 11% και σημειώθηκε στις 14:31 την 15η ημέρα.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά