Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Φεβρουαρίου 2016

Φεβρουάριος 2015

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 23,6°C και σημειώθηκε στις 13:45 την 15η ημέρα.

20,9°C την 1η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 0°C και σημειώθηκε στις 05:56 την 8η ημέρα.

-2,1°C την 20η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 13,3°C και σημειώθηκε στις 07:41 την 14η ημέρα.

14,3°C την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 9,7°C και σημειώθηκε στις 14:17 την ημέρα.

4,2°C την 18η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 16,4°C και σημειώθηκε την ημέρα.

14,9°C την 20η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 5,5°C και σημειώθηκε την 4η ημέρα.

2,7C την 12η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 12,7°C.

8,4°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 28,8mm/hr και σημειώθηκε στις 22:32 την 5η ημέρα.

36mm/hr την 6η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 10,5mm και σημειώθηκε στις 23:16 την 5η ημέρα.

7,8mm/hr την 26η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 51mm.

65,1mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 32,1mm και σημειώθηκε την 5η ημέρα.

19,5mm την 27η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Φεβρουάριο 6(0,2mm) 4(2,0mm) 1(20mm).

1380

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 2 συνεχής ημέρες.

7 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 13 συνεχής ημέρες.

5 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 45,4km/h και σημειώθηκε στις 21:03 την 20η ημέρα.

54km/hr την 1η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ηταν 19,4km/h και σημειώθηκε στις 13:47 την 6η ημέρα.

27,9km/hr την 18η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον Φεβρουάριο ήταν 3,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 8,6km/h την 5η ημέρα.

6-15km/h την 10η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο η ΔυτικήΒορειοδυτική (WNW).

Βόρειοδυτική NW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 204,2km και σημειώθηκε την 5η ημέρα.

359,4km την 10η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1032hPa και σημειώθηκε στις 08:41 την ημέρα.

1033,3hPa την 20η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 1006,2hPa και σημειώθηκε στις 21:17 την ημέρα.

1033,3hPa την 20η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 07:39 την 5η ημέρα.

99% την 9η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 28% και σημειώθηκε στις 12:57 την 11η ημέρα.

25% την 20η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά