Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Σεπτεμβρίου 2020

Σεπτέμβριος 2019

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 38,2°C και σημειώθηκε στις 14:54 την 1η ημέρα.

32,6°C την 17η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 15°C και σημειώθηκε στις 06:59 την 20η ημέρα.

11,9°C την 23η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 22,3°C και σημειώθηκε στις 05:43 την 4η ημέρα.

21,5°C την 14η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 23,5°C και σημειώθηκε στις 02:10 την 19η ημέρα.

23,1°C την 20η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 18°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

17,7°C την 17η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 3,1°C και σημειώθηκε την 19η ημέρα.

4,3°C την 20η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 24,4°C.

23,2°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 20,6°C και σημειώθηκε στις 06:03 την 19η ημέρα

22,9°C την 14η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν -0,8°C και σημειώθηκε στις 16:40 την 1η ημέρα

-2,1°C την 17η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 35,4°C και σημειώθηκε στις 11:26 την 1η ημέρα

33,1°C την 18η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 13,9°C και σημειώθηκε στις 07:36 την 30η ημέρα

11,2°C την 23η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 34,8°C και σημειώθηκε στις 13:22 την 1η ημέρα

32,4°C την 18η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 15C και σημειώθηκε στις 06:59 την 20η ημέρα

11,9°C την 23η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 72mm/hr και σημειώθηκε στις 08:28 την 19η ημέρα.

3,6mm/hr την 13η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 12mm και σημειώθηκε στις 08:48 την 19η ημέρα.

1,2mm/hr την 24η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 12,6mm και σημειώθηκε την 19η ημέρα.

2,1mm την 24η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 13,8mm.

3,3mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Σεπτέμβριο 3(0,2mm) 1(2,0mm) 0(20mm).

210

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 2 συνεχείς ημέρες.

1 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 17 συνεχείς ημέρες.

12 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 52,7km/h και σημειώθηκε στις 14:37 την 9η ημέρα.

56,2km/hr την 13η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ηταν 26,7km/h και σημειώθηκε στις 12:58 την 14η ημέρα.

26,6km/hr την 13η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 6,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο 13,1km/h την 9η ημέρα.

5,4-11,7km/h την 14η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο η ΒόρειαΒόρειοδυτική (NNW).

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 313,6km και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

281km την 14η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1026,5hPa και σημειώθηκε στις 17:19 την 26η ημέρα.

1026,3hPa την 21η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1004,3hPa και σημειώθηκε στις 18:04 την 1η ημέρα.

1008,6hPa την 24η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 08:23 την 19η ημέρα.

95% την 24η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mά ήταν 9% και σημειώθηκε στις 14:05 την 1η ημέρα.

11% την 17η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά