Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Φεβρουαρίου 2017

Φεβρουάριος 2016

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 21,4°C και σημειώθηκε στις 14:09 την 25η ημέρα.

23,6°C την 15η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν -1,3°C και σημειώθηκε στις 07:23 την 17η ημέρα.

0°C την 8η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 12,8°C και σημειώθηκε στις 03:26 την 6η ημέρα.

13,3°C την 14η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 7,2°C και σημειώθηκε στις 14:06 την 13η ημέρα.

9,7°C την 6η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 16,8°C και σημειώθηκε την 2 ημέρα.

16,4°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 2°C και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

5,5°C την 4η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 10,1°C.

12,7°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 54mm/hr και σημειώθηκε στις 04:14 την 7η ημέρα.

10,5mm/hr την 5η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 7,5mm και σημειώθηκε στις 04:39 την 7η ημέρα.

51mm

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 21mm.

32,1mm την 5η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 9,3mm και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

32,1mm την 5η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Φεβρουάριο 6(0,2mm) 4(2,0mm) 0(20mm).

641

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 3 συνεχής ημέρες.

2 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 15 συνεχής ημέρες.

13 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 54km/h και σημειώθηκε στις 12:53 την 7η ημέρα.

45,4km/hr την 20η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ηταν 19,5km/h και σημειώθηκε στις 13:45 την 14η ημέρα.

19,4km/hr την 6η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον Φεβρουάριο ήταν 3,6km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 11,1km/h την 5η ημέρα.

3,7-8,6km/h την 5η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο η ΒόρειοΔυτική (NW).

ΔυτικήΒόρειοΔυτική WNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 239,4km και σημειώθηκε την 12η ημέρα.

204,2km την 5η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Φεβρουάριο ήταν 1033,6hPa και σημειώθηκε στις 09:02 την 16η ημέρα.

1032hPa την 7η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Φεβρουάριο ήταν 1009,1hPa και σημειώθηκε στις 01:32 την 7η ημέρα.

1006,2hPa την 5η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 23:41 την 3η ημέρα.

97% την 5η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Φεβρουάριο ήταν 25% και σημειώθηκε στις 14:40 την 15η ημέρα.

28% την 11η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά