Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαρτίου 2019

Μάρτιος 2018

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 24,2°C και σημειώθηκε στις 15:20 την 11η ημέρα.

22,6C την 7η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1,5°C και σημειώθηκε στις 04:17 την 1η ημέρα.

2,6°C την 1η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 11,3°C και σημειώθηκε στις 07:17 την 6η ημέρα.

13,6°C την 3η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 10°C και σημειώθηκε στις 15:18 την 13η ημέρα.

11,3°C την 1η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 19,7°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

16,3°C την 30η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 3,2°C και σημειώθηκε την 13η ημέρα.

4,3°C την 22η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 12,2°C.

14°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 13,2°C και σημειώθηκε στις 17:08 την 8η ημέρα

15,4°C την 12η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Μάρτιο ήταν -2,9°C και σημειώθηκε στις 13:46 την 30η ημέρα

-4°C την 10η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 22,9°C και σημειώθηκε στις 13:07 την 17η ημέρα

21,6°C την 12η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν -0,5°C και σημειώθηκε στις 07:25 την 4η ημέρα

-0,3°C την 1η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 24,2°C και σημειώθηκε στις 15:20 την 11η ημέρα

22,6°C την 7η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 0,7°C και σημειώθηκε στις 07:24 την 1η ημέρα

1,3°C την 1η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 14,4mm/hr και σημειώθηκε στις 23:44 την 12η ημέρα.

18mm/hr την 6η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Μάρτιο ήταν 4,2mm και σημειώθηκε στις 01:44 την 3η ημέρα.

7,2mm/hr την 24η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 7,5mm και σημειώθηκε την 15η ημέρα.

8,1mm την 24η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 29,1mm.

15,3mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Μάρτιο 7(0,2mm) 6(2,0mm) 0(20mm).

5 – 3 – 0

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Μάρτιο ήταν 5 συνεχείς ημέρες.

2 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 11 συνεχείς ημέρες.

10 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 61,2km/h και σημειώθηκε στις 14:49 την 30η ημέρα.

58,7km/hr την 8η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ηταν 31,4km/h και σημειώθηκε στις 14:07 την 30η ημέρα.

23,3km/hr την 5η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 5,5km/h με υψηλότερο μέσο όρο 15,8km/h την 29η ημέρα.

4,97,2km/h την 13η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Μάρτιο η ΒόρειαΒόρειοδυτική (NΝW).

Δυτική-Νότιοδυτική WSW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 378,7km και σημειώθηκε την 29η ημέρα.

214km την 8η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1028hPa και σημειώθηκε στις 08:29 την 22η ημέρα.

1020,7hPa την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1002,8hPa και σημειώθηκε στις 19:20 την 12η ημέρα.

995,7hPa την 23η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 04:08 την 9η ημέρα.

95% την 2η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 19% και σημειώθηκε στις 16:46 την 10η ημέρα.

20% την 10η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά