Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Οκτωβρίου 2019

Οκτώβριος 2018

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 31,2°C και σημειώθηκε στις 16:21 την 2η ημέρα.

26,4°C την 2η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9,3°C και σημειώθηκε στις 06:53 την 29η ημέρα.

4,8°C την 26η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 18,4°C και σημειώθηκε στις 07:38 την 1η ημέρα.

16,5°C την 4η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 20,2°C και σημειώθηκε στις 13:55 την 8η ημέρα.

16,1°C την 25η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 16,6°C και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

16,9°C την 26η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 3,6°C και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

2,7°C την 15η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 19,3°C.

17,5°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 21,1°C και σημειώθηκε στις 20:51 την 2η ημέρα

21°C την 3η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 2,5°C και σημειώθηκε στις 15:25 την 5η ημέρα

-1,7°C την 25η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 32,1°C και σημειώθηκε στις 11:51 την 4η ημέρα

28,1°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 8,1°C και σημειώθηκε στις 06:53 την 29η ημέρα

2,6°C την 26η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 31,6°C και σημειώθηκε στις 11:48 την 4η ημέρα

26,2°C την 2η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9,1°C και σημειώθηκε στις 06:48 την 29η ημέρα

4,8°C την 26η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 75,6mm/hr και σημειώθηκε στις 13:54 την 4η ημέρα.

25,2mm/hr την 23η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 12mm και σημειώθηκε στις 14:11 την 4η ημέρα.

5,7mm/hr την 12η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 12mm και σημειώθηκε την 4η ημέρα.

9,6mm την 1η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 23,7mm.

26,1

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Οκτώβριο 5(0,2mm) 3(2,0mm) 0(20mm).

530

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 3 συνεχείς ημέρες.

2 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 23 συνεχείς ημέρες.

10 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 45,4km/h και σημειώθηκε στις 15:40 την 3η ημέρα.

51,5km/hr την 25η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ηταν 18,4km/h και σημειώθηκε στις 20:03 την 22η ημέρα.

25,7km/hr την 25η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 3,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο 8,2km/h την 23η ημέρα.

3,7-8,9km/h την 25η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο η ΒόρειαΒόρειοδυτική (NNW).

Βόρειοδυτική ΝW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 197km και σημειώθηκε την 23η ημέρα.

214,5km την 25η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1027,2hPa και σημειώθηκε στις 10:38 την 12η ημέρα.

1029,2hPa την 5η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1006,1hPa και σημειώθηκε στις 18:23 την 4η ημέρα.

1004,6hPa την 4η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 23:04 την 3η ημέρα.

95% την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 22% και σημειώθηκε στις 15:20 την 5η ημέρα.

31% την 26η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά