Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Νοεμβρίου 2020

Νοέμβριος 2019

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 21,4°C και σημειώθηκε στις 13:42 την 2η ημέρα.

26,4°C την 7η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 3°C και σημειώθηκε στις 07:27 την 28η ημέρα.

7,2°C την 3η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 15,5°C και σημειώθηκε στις 06:33 την 10η ημέρα.

15,8°C την 4η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 13°C και σημειώθηκε στις 13:50 την 25η ημέρα.

17,2°C την 26η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 14,5°C και σημειώθηκε την 28η ημέρα.

16,1°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 3°C και σημειώθηκε την 25η ημέρα.

3,2°C την 1η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 13,3°C.

16,3°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 14,9°C και σημειώθηκε στις 11:10 την 4η ημέρα

20°C την 12η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν -1,1°C και σημειώθηκε στις 07:58 την 27η ημέρα

7,2°C την 3η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 21,6°C και σημειώθηκε στις 12:21 την 4η ημέρα

28,4°C την 7η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 0,2°C και σημειώθηκε στις 04:56 την 28η ημέρα

6,2°C την 3η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 21,4°C και σημειώθηκε στις 13:42 την 2η ημέρα

26,4°C την 7η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2C και σημειώθηκε στις 04:56 την 28η ημέρα

7,2°C την 3η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 14,4mm/hr και σημειώθηκε στις 11:59 την 29η ημέρα.

43,2mm/hr την 21η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 4,5mm και σημειώθηκε στις 06:22 την 6η ημέρα.

8,1mm/hr την 21η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 8,7mm και σημειώθηκε την 19η ημέρα.

23,1mm την 13η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 25,8mm.

86,1mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Νοέμβριο 6(0,2mm) 4(2,0mm) 0(20mm).

1481

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2 συνεχείς ημέρες.

3 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 11 συνεχείς ημέρες.

4 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 47,4km/h και σημειώθηκε στις 11:41 την 7η ημέρα.

42,8km/hr την 8η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ηταν 23,1km/h και σημειώθηκε στις 11:50 την 7η ημέρα.

17,3km/hr την 21η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 5,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο 11,5km/h την 26η ημέρα.

2,7-6,5km/h την 29η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο η BόρειαΒόρειοδυτική NΝW.

Νότια S

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 274,7km και σημειώθηκε την 26η ημέρα.

154,8km την 29η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1031,2hPa και σημειώθηκε στις 20:14 την 22η ημέρα.

1025,6hPa την 19η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1014,4hPa και σημειώθηκε στις 03:42 την 30η ημέρα.

1005,6hPa την 25η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 05:36 την 6η ημέρα.

95% την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 29% και σημειώθηκε στις 14:10 την 28η ημέρα.

44% την 12η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά