Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Νοεμβρίου 2014

Νοέμβριος 2013

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 23,5°C και σημειώθηκε στις 14:31 την 17η ημέρα.

25,3°C την 4η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 4,9°C και σημειώθηκε στις 02:01 την 26η ημέρα.

2,4°C την29η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 13,9°C και σημειώθηκε στις 05:41 την 8η ημέρα.

14,1°C την 6η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 10,3°C και σημειώθηκε στις 12:38 την 26η ημέρα.

9,9°C την 30η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 13,9°C και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

15,1°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2,5°C και σημειώθηκε την 14 ημέρα.

2,4C την 14η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 13,3°C.

14,1C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 54mm/hr και σημειώθηκε στις 04:45 την 8η ημέρα.

90mm/hr την 11η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 22,2mm και σημειώθηκε στις 05:02 την 8η ημέρα.

31,8mm/hr την 11η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 98,7mm.

168,6mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 47,4mm και σημειώθηκε την 8η ημέρα.

60,6mm την 11η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Νοέμβριο 13(0,2mm) 5(2,0mm) 2(20mm).

13102

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 6 συνεχής ημέρες.

5 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 9 συνεχής ημέρες.

5 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 39,2km/h και σημειώθηκε στις 09:58 την 1η ημέρα.

52,6km/hr την 6η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ηταν 21,2km/h και σημειώθηκε στις 10:39 την 1η ημέρα.

20,5km/hr την 7η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 3,2km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 9,7km/h την 1η ημέρα.

3,5-7,1km/h την 7η ημε

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο η Βόρειοδυτική (NW).

Δυτική

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 234,2km και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

171km την 7η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1026,8hPa και σημειώθηκε στις 10:42 την 23η ημέρα.

1028,3hPa την 28η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1007,2hPa και σημειώθηκε στις 15:16 την 16η ημέρα.

1002,5hPa την 6η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 06:42 την 8η ημέρα.

98% την 11η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 46% και σημειώθηκε στις 14:02 την 20 ημέρα.

38% την 27η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά