Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουνίου 2018

Ιούνιος 2017

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 36,2°C και σημειώθηκε στις 15:40 την 6η ημέρα.

42,9°C την 30η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 14,8°C και σημειώθηκε στις 06:38 την 1η ημέρα.

14,1°C την 20η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 22,8°C και σημειώθηκε στις 06:23 την 14η ημέρα.

24,3°C την 30η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 19,8°C και σημειώθηκε στις 01:38 την 27η ημέρα.

22,1°C την 11η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 17,1°C και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

18,6°C την 30η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 2°C και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

4,7°C την 11η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 25,1°C.

25°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 21,4°C και σημειώθηκε στις 11:05 την 26η ημέρα

24,3°C την 16η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιούνιο ήταν -2,8°C και σημειώθηκε στις 18:41 την 1η ημέρα

2,8°C την 30η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 35,6°C και σημειώθηκε στις 12:42 την 9η ημέρα

41,7°C την 29η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 13,8°C και σημειώθηκε στις 06:52 την 1η ημέρα

14,7°C την 19η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 35°C και σημειώθηκε στις 15:21 την 9η ημέρα

42°C την 29η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 14,8°C και σημειώθηκε στις 06:38 την 1η ημέρα

14,1°C την 20η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 30,6mm/hr και σημειώθηκε στις 12:40 την 27η ημέρα.

36mm/hr την 16η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούνιο ήταν 11,1mm και σημειώθηκε στις 12:28 την 27η ημέρα.

6,3mm/hr την 11η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 42,3mm και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

8,4mm την 1η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 54mm.

25,2

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούνιο 5(0,2mm) 4(2,0mm) 1(20mm).

540

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούνιο ήταν 2 συνεχείς ημέρες.

4 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 15 συνεχείς ημέρες.

11 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 52,6km/h και σημειώθηκε στις 13:46 την 6η ημέρα.

40,3km/hr την 12η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ηταν 19,9km/h και σημειώθηκε στις 16:15 την 8η ημέρα.

21,7km/hr την 12η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 5,3km/h με υψηλότερο μέσο όρο 9,3km/h την 20η ημέρα.

4,4-8,3km/h την 12η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούνιο η Βόρειοδυτική (NW).

ΒόρειαΒόρειοανατολική NΝΕ

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 222,4km και σημειώθηκε την 20η ημέρα.

198,3km την 12η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1017,5hPa και σημειώθηκε στις 08:16 την 8η ημέρα.

1019,3hPa την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1000,5hPa και σημειώθηκε στις 15:56 την 13η ημέρα.

1008,8hPa την 17η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 06:45 την 7η ημέρα.

97% την 5η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 12% και σημειώθηκε στις 18:40 την 1η ημέρα.

10% την 30η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά