Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουνίου 2019

Ιούνιος 2018

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 36,8°C και σημειώθηκε στις 16:06 την 23η ημέρα.

36,2C την 6η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 14,8°C και σημειώθηκε στις 05:58 την 4η ημέρα.

14,8°C την 1η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 25,6°C και σημειώθηκε στις 06:07 την 26η ημέρα.

22,8°C την 14η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 26,4°C και σημειώθηκε στις 18:09 την 4η ημέρα.

19,8°C την 27η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 16,9°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

17,1°C την 9η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 5,9°C και σημειώθηκε την 26η ημέρα.

C την 27η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 26,2°C.

25,1°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 22,4°C και σημειώθηκε στις 11:52 την 24η ημέρα

21,4°C την 26η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1,9°C και σημειώθηκε στις 13:58 την 14η ημέρα

-2,8°C την 1η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 36,5°C και σημειώθηκε στις 16:18 την 23η ημέρα

35,6°C την 9η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 14,5°C και σημειώθηκε στις 06:11 την 3η ημέρα

13,8°C την 1η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 36,4°C και σημειώθηκε στις 15:20 την 24η ημέρα

35°C την 9η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 14,8°C και σημειώθηκε στις 05:58 την 4η ημέρα

14,8°C την 1η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 3,6mm/hr και σημειώθηκε στις 15:26 την 5η ημέρα.

30,6mm/hr την 27η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούνιο ήταν 0,9mm και σημειώθηκε στις 15:26 την 5η ημέρα.

11,1mm/hr την 27η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1,2mm και σημειώθηκε την 5η ημέρα.

42,3mm την 27η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1,2mm.

54mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούνιο 1(0,2mm) 0(2,0mm) 0(20mm).

541

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1 συνεχείς ημέρες.

2 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 25 συνεχείς ημέρες.

15 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 46,4km/h και σημειώθηκε στις 13:32 την 26η ημέρα.

52,6km/hr την 6η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ηταν 23,2km/h και σημειώθηκε στις 15:24 την 10η ημέρα.

19,9km/hr την 8η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 5,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο 12,3km/h την 26η ημέρα.

5,39,3km/h την 20η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούνιο η Βόρεια (N).

Βόρειοδυτική NW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 296,2km και σημειώθηκε την 26η ημέρα.

222,4m την 20η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1020,8hPa και σημειώθηκε στις 12:26 την 30η ημέρα.

1017,5hPa την 8η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1009,9hPa και σημειώθηκε στις 18:37 την 28η ημέρα.

1000,5hPa την 13η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 05:48 την 6η ημέρα.

95% την 7η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 12% και σημειώθηκε στις 13:58 την 14η ημέρα.

12% την 1η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά