Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Δεκεμβρίου 2019

Δεκέμβριος 2018

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 20,1°C και σημειώθηκε στις 13:05 την 20η ημέρα.

19°C την 15η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 0,7°C και σημειώθηκε στις 14:20 την 30η ημέρα.

-0,5°C την 8η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 12,4°C και σημειώθηκε στις 22:45 την 22η ημέρα.

9,1°C την 16η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 5,3°C και σημειώθηκε στις 10:19 την 29η ημέρα.

6°C την 13η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 13,4°C και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

17,9°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 2,9°C και σημειώθηκε την 4η ημέρα.

2,1°C την 19η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 10,4°C.

8,6°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 17,2°C και σημειώθηκε στις 12:16 την 20η ημέρα

14°C την 3η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν -0,9°C και σημειώθηκε στις 22:48 την 31η ημέρα

-3,3°C την 12η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 20,9°C και σημειώθηκε στις 15:25 την 20η ημέρα

17,5°C την 9η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν -2,7°C και σημειώθηκε στις 17:04 την 30η ημέρα

-3°C την 8η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 20,1°C και σημειώθηκε στις 13:05 την 20η ημέρα

19°C την 15η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν -1,9°C και σημειώθηκε στις 17:04 την 30η ημέρα

-0,5°C την 8η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 21,6mm/hr και σημειώθηκε στις 21:58 την 10η ημέρα.

18mm/hr την 18η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 7,2mm και σημειώθηκε στις 23:05 την 28η ημέρα.

9,6mm/hr την 18η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 53,4mm και σημειώθηκε την 30η ημέρα.

21,3mm την 18η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 136,8mm.

86,7

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Δεκέμβριο 18(0,2mm) 9(2,0mm) 2(20mm).

1482

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 4 συνεχείς ημέρες.

5 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 3 συνεχείς ημέρες.

5 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 50km/h και σημειώθηκε στις 23:10 την 25η ημέρα.

43,9km/hr την 25η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ηταν 24,7km/h και σημειώθηκε στις 23:11 την 25η ημέρα.

22,9km/hr την 18η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 3,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο 10,8km/h την 30η ημέρα.

3,4-8,9km/h την 25η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο η Δυτική-Βόρειοδυτικη (WNW).

Δυτική-Βορειοδυτική WNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 258,5km και σημειώθηκε την 30η ημέρα.

214,5km την 25η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1031,7hPa και σημειώθηκε στις 10:16 την 19η ημέρα.

1029,9hPa την 21η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 993,3hPa και σημειώθηκε στις 12:14 την 14η ημέρα.

1003,7hPa την 10η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 05:24 την ημέρα.

95% την 14η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 41% και σημειώθηκε στις 15:23 την 3η ημέρα.

39% την 12η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά