Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Δεκεμβρίου2017

Δεκέμβριος 2016

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 21,8°C και σημειώθηκε στις 13:25 την 3η ημέρα.

18,5°C την 10η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν -0,2°C και σημειώθηκε στις 04:40 την 7η ημέρα.

-2°C την 15η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 17,8°C και σημειώθηκε στις 05:06 την 1η ημέρα.

9,4°C την 18η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 3,3°C και σημειώθηκε στις 21:40 την 22η ημέρα.

2,5°C την 31η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 16,4°C και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

18°C την 10η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 2,5°C και σημειώθηκε την 20η ημέρα.

2,9°C την 23η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 10,7°C.

7°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 14,4mm/hr και σημειώθηκε στις 03:23 την 22η ημέρα.

28,8mm/hr την 16η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 7,8mm και σημειώθηκε στις 18:26 την 22η ημέρα.

8,1mm/hr την 16η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 130,2mm.

68,7mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 86,7mm και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

27,6mm την 16η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Δεκέμβριο 7(0,2mm) 3(2,0mm) 2(20mm).

1242

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

5 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 16 συνεχής ημέρες.

9 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 49km/h και σημειώθηκε στις 14:11 την 28η ημέρα.

50km/hr την 13η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ηταν 20,7km/h και σημειώθηκε στις 14:28 την 23η ημέρα.

25,4km/hr την 13η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 4,5km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 9,1km/h την 1η ημέρα.

5,3-13,4km/h την 16η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο η Δυτική-ΝότιοΔυτική (WSW).

Βόρεια-ΒόρειοΔυτική NNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 219,4km και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

291,4km την 18η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1030,4hPa και σημειώθηκε στις 10:53 την 6η ημέρα.

1036,9hPa την 8η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 1004,3hPa και σημειώθηκε στις 04:57 την 29η ημέρα.

1009,6hPa την 2η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 98% και σημειώθηκε στις 00:00 την 22η ημέρα.

97% την 16η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν 29% και σημειώθηκε στις 14:02 την 10η ημέρα.

27% την 10η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά