Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαΐου 2021

Mάϊος 2020

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 33,5°C και σημειώθηκε στις 15:42 την 25η ημέρα.

36,1°C την 16η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 9°C και σημειώθηκε στις 06:02 την 12η ημέρα.

7,4°C την 8η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 17,9°C και σημειώθηκε στις 02:43 την 3η ημέρα.

18,3°C την 21η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 22,6°C και σημειώθηκε στις 15:13 την 10η ημέρα.

17,7°C την 27η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 18,4°C και σημειώθηκε την 12η ημέρα.

18,9°C την 15η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 7,3°C και σημειώθηκε την 30η ημέρα.

6,4°C την 27η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 21,5°C.

20°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Mάϊο ήταν 15°C και σημειώθηκε στις 23:33 την 31η ημέρα

16,6°C την 18η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Mάϊο ήταν -12,4°C και σημειώθηκε στις 20:58 την 20η ημέρα

-8,8°C την 1η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 32,1°C και σημειώθηκε στις 15:42 την 25η ημέρα

35,1°C την 15η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 7,6°C και σημειώθηκε στις 07:04 την 12η ημέρα

5,8°C την 8η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 31,4°C και σημειώθηκε στις 15:45 την 25η ημέρα

34°C την 15η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Mάϊο ήταν 9°C και σημειώθηκε στις 06:02 την 12η ημέρα

7,4°C την 8η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 3,6mm/hr και σημειώθηκε στις 23:-18 την 31η ημέρα.

21,6mm/hr την 29η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Mάϊο ήταν 0,3mm και σημειώθηκε στις 23:16 την 31η ημέρα.

5,4mm/hr την 29η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Mάϊο ήταν 0,3mm και σημειώθηκε την 31η ημέρα.

8,1mm την 26η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Mάϊο ήταν 0,3mm.

25,2mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Mάϊο 1(0,2mm) 0(2,0mm) 0(20mm).

7 – 4 – 0

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Mάϊο ήταν 1 συνεχείς ημέρες.

6 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 30 συνεχείς ημέρες.

20 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 54,6km/h και σημειώθηκε στις 14:43 την 20η ημέρα.

63,6km/hr την 7η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Mάϊο ηταν 22,7km/h και σημειώθηκε στις 11:10 την 21η ημέρα.

31,6km/hr την 7η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 5km/h με υψηλότερο μέσο όρο 9,6km/h την 10η ημέρα.

6,8-17,8km/h την 7η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Mάϊο η Βόρεια Ν.

Βόρεια-Βόρειοδυτικη ΝNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 230,5km και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

426,2km την 7η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 1022,6hPa και σημειώθηκε στις 22:24 την 9η ημέρα.

1025,7hPa την 24η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 1005,3hPa και σημειώθηκε στις 18:18 την 20η ημέρα.

1004,7hPa την 20η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 87% και σημειώθηκε στις 03:05 την 2η ημέρα.

95% την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 9% και σημειώθηκε στις 14:26 την 13η ημέρα.

9% την ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά