Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Αυγούστου 2015

Αύγουστος 2014

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 36,3°C και σημειώθηκε στις 15:13 την 17η ημέρα.

38,7°C την 15η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 17,1°C και σημειώθηκε στις 06:43 την 28η ημέρα.

16,8°C την 20η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 25,3°C και σημειώθηκε στις 07:02 την 7η ημέρα.

23,7°C την 4η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο ήταν 28,5°C και σημειώθηκε στις 15:05 την 23η ημέρα.

27,8°C την 18η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 14,7°C και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

17°C την 24η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 4,9°C και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

7,9C την 18η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 27,1°C.

23,3C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 10,8mm/hr και σημειώθηκε στις 21:13 την 7η ημέρα.

25,2mm/hr την 6η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Αύγουστο ήταν 0,9mm και σημειώθηκε στις 21:12 την 7η ημέρα.

5,4mm/hr την 6η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1,2mm.

12,3mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Αύγουστο ήταν 0.9mm και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

9.7mm την 6η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Αύγουστο2(0,2mm) 0(2,0mm) 0(20mm).

220

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1 συνεχής ημέρες.

2 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 14 συνεχής ημέρες.

24 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 42,8km/h και σημειώθηκε στις 13:22 την ημέρα.

60,1km/hr την 6η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ηταν 21,6km/h και σημειώθηκε στις 15:08 την 26η ημέρα.

22,6km/hr την 18η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 6,3km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10km/h την 7η ημέρα.

5,7-10,4km/h την 29η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Αύγουστο η Βόρεια (N).

Βόρεια N

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Αύγουστο ήταν 238,8km και σημειώθηκε την ημέρα.

248,6km την 29η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1023,1hPa και σημειώθηκε στις 00:44 την 30η ημέρα.

1017,7hPa την 20η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Αύγουστο ήταν 1009,3hPa και σημειώθηκε στις 17:26 την 5η ημέρα.

1005,1hPa την 1η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 89% και σημειώθηκε στις 09:13 την 23η ημέρα.

95% την 7η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Αύγουστο ήταν 11% και σημειώθηκε στις 15:05 την 29η ημέρα.

10% την 24η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά