Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Νοεμβρίου 2013

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 25,3°C και σημειώθηκε στις 13:33 την 4η ημέρα.

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2,4°C και σημειώθηκε στις 05:54 την 29η ημέρα.

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 14,1°C και σημειώθηκε στις 10:27 την 6η ημέρα.

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 9,9°C και σημειώθηκε στις 11:36 την 30η ημέρα.

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 15,1°C και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2,4°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 14,1°C.

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 14 ημέρες άνω των 20°C και η ελάχιστη 14 ημέρες κάτω των 10°C.

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 90mm/hr και σημειώθηκε στις 17:10 την 11η ημέρα.

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 31,8mm και σημειώθηκε στις 17:47 την 11η ημέρα.

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 168,6mm.

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 60,6mm και σημειώθηκε την 11η ημέρα.

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Νοέμβριο 13(≥0,2mm) 10(≥2,0mm) 2(≥20mm).

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 5 συνεχής ημέρες.

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 5 συνεχής ημέρες.

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 52,6km/h και σημειώθηκε στις 04:07 την 6η ημέρα.

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ηταν 20,5km/h και σημειώθηκε στις 13:58 την 7η ημέρα.

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον Νοέμβριο ήταν 3,5km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 7,1km/h την 7η ημέρα.

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο η Δυτική.

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 171km και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Νοέμβριο ήταν 1028,3hPa και σημειώθηκε στις 09:34 την 28η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Νοέμβριο ήταν 1002,5hPa και σημειώθηκε στις 14:46 την 6η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 98% και σημειώθηκε στις 18:17 την 11η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 38% και σημειώθηκε στις 13:39 την 27η ημέρα.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά