Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Απριλίου 2013

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 29,8°C και σημειώθηκε στις 16:23την 30η ημέρα.

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 5,4°C και σημειώθηκε στις 05:25την 18η ημέρα.

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 14,4°C και σημειώθηκε στις 23:52 την 7η ημέρα.

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 14,7°C και σημειώθηκε στις 00:23 την 8η ημέρα.

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 18,1°C και σημειώθηκε την 26η ημέρα.

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 3,5°C και σημειώθηκε την 8η ημέρα.

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 16,3°C.

Η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 0 ημέρες άνω των 30°C.

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 10,8mm και σημειώθηκε στις 16:49 την 7η ημέρα.

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1,8mm και σημειώθηκε στις 19:01 την 8η ημέρα.

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 9,6mm.

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 2,7mm και σημειώθηκε την 8η ημέρα.

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Απρίλιο 6(≥0,2mm) 2(≥2,0mm) 0(≥20mm).

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Απρίλιο ήταν 3 συνεχής ημέρες.

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 11 συνεχής ημέρες.

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 54km/h σημειώθηκε στις 11:44 την 17η ημέρα.

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ηταν 29km/h και σημειώθηκε στις 11:53 την 17η ημέρα.

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 6km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 11,5km/h την 17η ημέρα.

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Απρίλιο η Βόρεια.

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 276.4km και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1028,1hPa και σημειώθηκε στις 11:08 την 24η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 993,7hPa και σημειώθηκε στις 16:57 την 7η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 08:14 την 9η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 14:03 την 5η ημέρα.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά