Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Σεπτεμβρίου 2016

Σεπτέμβριος 2015

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 36,2°C και σημειώθηκε στις 14:20 την 18η ημέρα.

40,4°C την 6η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 11,3°C και σημειώθηκε στις 06:53 την 24η ημέρα.

16,1°C την 21η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 22,7°C και σημειώθηκε στις 04:33 την 18η ημέρα.

24,3°C την 6η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 23,5°C και σημειώθηκε στις 13:14 την 22η ημέρα.

21,4°C την 30η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 16,9°C και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

16,8°C την 2η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 6,2°C και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

4,3°C την 26η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 22,6°C.

24,1°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 14,4mm/hr και σημειώθηκε στις 17:04 την 22η ημέρα.

79,2mm/hr την 21η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 5,1mm και σημειώθηκε στις 17:17 την 22η ημέρα.

16,2mm/hr την 21η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 12,3mm.

42,3mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 6mm και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

33mm την 21η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Σεπτέμβριο 6(0,2mm) 2(2,0mm) 0(20mm).

521

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 2 συνεχής ημέρες.

3 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 10 συνεχής ημέρες. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

20 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 50km/h και σημειώθηκε στις 08:32 την 19η ημέρα.

37,2km/hr την 19η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ηταν 23,2km/h και σημειώθηκε στις 12:14 την 4η ημέρα.

20,5km/hr την 19η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον Σεπτέμβριο ήταν 5,2km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 9,9km/h την 3η ημέρα.

4,5-7,7km/h την 19η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο η Βόρεια).

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 237,6km και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

163,3km την 8η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1029,1hPa και σημειώθηκε στις 10:25 την 28η ημέρα.

1024,5hPa την 30η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Σεπτέμβριο ήταν 1003,3hPa και σημειώθηκε στις 16:41 την 20η ημέρα.

1005,5hPa την 21η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 07:22 την 9η ημέρα.

97% την 21η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 22% και σημειώθηκε στις 14:21 την 5η ημέρα.

10% την 21η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά