Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουνίου 2021

Ιούνιος 2020

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 40,3°C και σημειώθηκε στις 15:13 την 26η ημέρα.

36,2°C την 30η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 10,8°C και σημειώθηκε στις 06:21 την 2η ημέρα.

11,9°C την 2η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 24,8°C και σημειώθηκε στις 06:41 την 26η ημέρα.

21,1°C την 27η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 23,1°C και σημειώθηκε στις 18:29 την 15η ημέρα.

24,2°C την 1η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 17,7°C και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

17°C την 29η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 9°C και σημειώθηκε την 15η ημέρα.

9,1°C την 27η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 24,7°C.

24,1°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 19,7°C και σημειώθηκε στις 09:25 την 22η ημέρα

17,9°C την 26η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιούνιο ήταν -2°C και σημειώθηκε στις 17:23 την 2η ημέρα

-6,9°C την 11η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 37,6°C και σημειώθηκε στις 16:31 την 25η ημέρα

33°C την 30η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 9,8°C και σημειώθηκε στις 20:43 την 1η ημέρα

10,9°C την 2η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 38°C και σημειώθηκε στις 16:46 την 26η ημέρα

34°C την 30η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 10,8°C και σημειώθηκε στις 06:21 την 2η ημέρα

11,9°C την 2η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 46,8mm/hr και σημειώθηκε στις 00:33 την 1η ημέρα.

18mm/hr την 3η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούνιο ήταν 4,2mm και σημειώθηκε στις 00:34 την 1η ημέρα.

4,2mm/hr την 3η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 6mm και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

6mm την 3η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 14,7mm.

9mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούνιο 5(0,2mm) 3(2,0mm) 0(20mm).

220

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούνιο ήταν 2 συνεχείς ημέρες.

1 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 14 συνεχείς ημέρες.

18 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 67,7km/h και σημειώθηκε στις 20:17 την 1η ημέρα.

54,3km/hr την 27η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ηταν 36,4km/h και σημειώθηκε στις 20:20 την 1η ημέρα.

27,8km/hr την 27η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 5,2km/h με υψηλότερο μέσο όρο 7,8km/h την 8η ημέρα.

6,9-14,6km/h την 27η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούνιο η Βόρεια-Βόρειοανατολική ΝΝΕ.

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 187,5km και σημειώθηκε την 8η ημέρα.

350,2km την 27η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1022,6hPa και σημειώθηκε στις 09:26 την 4η ημέρα.

1029,4hPa την 25η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1007,9hPa και σημειώθηκε στις 17:24 την 20η ημέρα.

1004,7hPa την 21η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 92% και σημειώθηκε στις 13:50 την 2η ημέρα.

92% την 4η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 9% και σημειώθηκε στις 12:42 την 26η ημέρα.

9% την 10η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά