Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουνίου 2015

Ιούνιος 2014

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 36°C και σημειώθηκε στις 15:29 την 16η ημέρα.

39,9°C την 27η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 12,7°C και σημειώθηκε στις 05:53 την 1η ημέρα.

13,2°C την 3η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 21,4°C και σημειώθηκε στις 06:14 την 16η ημέρα.

24,9°C την 27η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 22,7°C και σημειώθηκε στις 00:00 την 7η ημέρα.

19,3°C την 3η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 16,4°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

17,3°C την 26η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 3,3°C και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

5,8C την 4η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 22,9°C.

24,3C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 50,4mm/hr και σημειώθηκε στις 13:05 την 18η ημέρα.

172,8mm/hr την 15η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούνιο ήταν 14,1mm και σημειώθηκε στις 13:58 την 18η ημέρα.

33,3mm/hr την 15η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 82,2mm.

71,4mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 25,8mm και σημειώθηκε την 18η ημέρα.

37,8mm την 15η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούνιο 8(0,2mm) 6(2,0mm) 2(20mm).

542

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούνιο ήταν 3 συνεχής ημέρες.

10 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 2 συνεχής ημέρες.

15 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 49km/h και σημειώθηκε στις 14:25 την 4η ημέρα.

49km/hr την 9η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ηταν 22,2km/h και σημειώθηκε στις 18:09 την 21η ημέρα.

26,2km/hr την 9η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 5,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,4km/h την 6η ημέρα.

5,7-10,9km/h την 10η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούνιο η Βόρεια (N).

Βόρεια N

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 250,6km και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

260,1km την 10η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1020hPa και σημειώθηκε στις 10:51 την 6η ημέρα.

1022,3hPa την 23η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1002,9hPa και σημειώθηκε στις 11:37 την 14η ημέρα.

1006,6hPa την 19η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 14:36 την 18η ημέρα.

97% την 4η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 17% και σημειώθηκε στις 15:18 την 16η ημέρα.

10% την 26η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά